Legea nr. 52 din 21.01.2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică – extras:
Art. 6.
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
 Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
 – data publicării:  marți, 5 octombrie 2021 15:52:14
Raport de specialitate – data publicării: marți, 5 octombrie 2021 15:53:07
Referat de aprobare –  data publicării:  marți, 5 octombrie 2021 15:53:25
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda,  Centrul de informare pentru Cetățeni sau în format electronic pe adresa de e-mail secretariat@primaria-cernavoda.ro  în perioada 6-20 octombrie 2021, ora 16:00.


Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei Investițiilor, a Obiectivelor și Dotărilor Independente ale U.A.T. Cernavoda pe anul 2021– data publicării:  marți, 16 martie 2021
Referat de specialitate


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în orașul Cernavoda + anexe – data publicării vineri,  30 octombrie 2020
Raport de specialitate – data publicării vineri,  30 octombrie 2020
Raport de aprobare – data publicării vineri,  30 octombrie 2020

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda,  Centrul de informare pentru Cetățeni sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  în perioada 2- 16 noiembrie 2020, ora 16:00.


Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli, a Listei investițiilor, obiectivelor și dotărilor independente ale UAT Cernavoda pe anul 2020 – data publicării  luni, 27 ianuarie 2020

Anexe – data publicării  luni, 27 ianuarie 2020

Raport de specialitate – data publicării  luni, 27 ianuarie 2020

Referat de aprobare – data publicării  luni, 27 ianuarie 2020

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda,  Centrul de informare pentru Cetățeni sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  în perioada 28 ianuarie – 11 februarie 2020.


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 +anexe

– data publicării  10 septembrie 2019

Raport de specialitate – data publicării  10 septembrie 2019
Referat de aprobare – data publicării  10 septembrie 2019
Comunicat indice inflație – data publicării  10 septembrie 2019

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda,  Centrul de informare pentru Cetățeni sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  în perioada 12 – 23 septembrie.


 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 data publicării, luni, 14 ianuarie 2019

Anexa – data pulicării  luni, 14 ianuarie 2019


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 – data publicării  miercuri, 17 octombrie 2018

Raportul de specialitate – data publicării  miercuri, 17 octombrie 2018

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Compartiment Comunicare și Informatizare date sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  până la data de 27 octombrie 2018, ora 16:00.


Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 – data publicării: 06/02/2018


PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de atribuire a terenurilor cu destinația construcții provizorii garaje – data  publicării joi 28 februarie 2019
Raportul  de specialitate  – data  publicării joi 28 februarie 2019
Expunere de motive – data  publicării joi 28 februarie 2019

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la Centrul de informare cetățeni în perioada 01-15.03.2019.

Anunț organizare dezbatere publică – data publicării  luni, 18 martie 2019
Invitație participare dezbatere publică – data publicării  luni, 18 martie 2019
Agenda sesiunii – data publicării  luni, 18 martie 2019
Minuta ședinței de dezbatere publică – data afișării  joi, 28 martie 2019