Raport de evaluare pe anul 2020 (62,9 KiB, 61 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2019 (744,5 KiB, 52 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2018 (736,2 KiB, 50 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2017 (668,1 KiB, 52 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2016 (877,9 KiB, 54 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2015 (689,8 KiB, 48 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2014 (639,2 KiB, 51 hits)

  Raport de evaluare pe anul 2011 (178,7 KiB, 49 hits)

 

Glosar de termeni:

Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
Minuta=documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată