Primăria oraşului Cernavodă, derulează începând cu data de 26.09.2022 ora 900, programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 51/30.01.2020, pentru Ziua internațională a persoanelor vârstnice.

Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială toți beneficiarii de tichete (literele A-Z) cu următoarele documente în original:

  • actul de identitate;
  • ultimul cupon de pensie;
  • certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.