După mai multe demersuri făcute în vederea preluării străzii Portului ce se află în proprietatea publică a Statului Român și dată în administrare către C. N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, în şedinţa AGA din 11.07.2023 a fost aprobată propunerea UAT Cernavoda  privind transmiterea construcției Drum acces port și a terenului aferent  în suprafață de 5741mp  în domeniul public al orașului.

În urma acestei hotărâri, Administrația Publică Locală așteaptă aprobarea Hotărârii de Guvern privind transmiterea străzii Portului din domeniul public al Satului în domeniul public al orașului Cernavoda în vederea începerii demersurilor necesare pentru a putea reabilita această stradă.

Menţionăm faptul că strada Portului nu a intrat în reabilitare până în prezent deoarece nu este proprietatea UAT iar legea nu permite investirea banilor publici în obiective ce nu aparțin entității ce face investiția.