Persoana responsabilă cu de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001:

Florea Raluca. Tel: 0241/487110, e-mail: florea.raluca@primaria-cernavoda.ro