Legea nr. 544/2001 privind liberul acces a informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, actualizată.