NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primăria orașului Cernavodă colectează și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679 din 27aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice doar pentru scopuri legitime, în funcție de solicitare.
1. CE FEL DE DATE PERSONALE SE PRELUCREAZĂ?
Datele personale pe care le colectează Primăria orașului Cernavodă înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (nume, prenume, data nașterii, CNP, date financiare, număr de telefon, etc.).
2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de operator, reprezintă unul din procesele pe care Primaria orașului Cernavodă le îndeplinește în conformitate cu cadrul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea administrației publice locale. Prin completarea de formulare, petiții, reclamații, alte cereri sau documente pe care le adresează Primăriei orașului Cernavodă solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor datelor cu caracter personal, în vederea soluționării documentelor depuse.
3. LEGALITAEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Instituția noastră are în vedere ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa se realizeze doar atunci când este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:
-prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice;
-prelucrarea este necerasă în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
-persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
-prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte;
-prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
4. PE CE PERIOADĂ SUNT PĂSTRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus. Primăria orașului Cernavodă promovează măsuri privind asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și monitorizării proceselor și serviciilor de procesare, precum și criptarea datelor stocate.
5. CARE SUNT DREPTURILE CETĂȚEANULUI?
Conform Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal beneficiați de următorele drepturi:
– dreptul la informare;
– dreptul de acces la date;
– dreptul la rectificare;
– dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.
Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru lămuriri puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, către:
Primăria orașului Cernavodă-responsabilul cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail secretariat@primaria-cernavoda.ro sau la Registratura Primăriei Cernavodă pentru înregistrarea solicitării pe supert de hârtie-str.Ovidiu nr.11.