1.

Restaurarea moştenirii culturale unice comune şi promovarea produsului turistic comun, „Hamangia-Prima Civilizație a Vechii Europe”

În luna iulie a.c., Oraşul Cernavodă a semnat contractele de finanțare nr. 81781/17.07.2018 si nr. 81782/17.07.2018 pentru implementarea proiectului «Restaurarea mostenirii culturale unice comune şi promovarea produsului turistic comun,” Hamangia-Prima Civilizatie a Vechii Europe” », cod ROBG-407, în cadrul Programului Interreg VA România-Bulgaria, Axa Prioritară 2. O regiune verde, Obiectiv specific 2.1. Îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor şi patrimoniului natural şi cultural. Contractele au fost încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg VA România-Bulgaria. Proiectul este implementat de parteneriatul dintre Municipalitatea Shabla, Bulgaria – partener lider și Orașul Cernavodă.

Proiectul își propune ca obiectiv general valorificarea în comun a moştenirii culturale – Cultura Hamangia, în Dobrogea românească şi bulgară, prin acțiuni comune de conservare și promovare a vestigiilor, artefactelor și informațiilor comune specfice culturii Hamangia, în scopul dezvoltării produsului turistic integrat comun „Hamangia”.

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd studierea culturii Hamangia în zona transfrontalieră româno-bulgară și dezvoltarea unui produs turistic integrat comun „Hamangia”, inclusiv o rută turistică. Investițiile propuse prin proiect vizează situl arheologic eneolitic din Shabla unde se va realiza parcul arheologic Durankulak – Hamangia. În oraşul Cernavodă se va crea Centrul Hamangia – un centru turistic-muzeal cu o abordare muzeistică modernă și inovativă şi un atelier de arheologie experimentală, Atelierul Gânditorul. Ambele obiective valorifică clădiri existente ale orașului. De asemenea, proiectul prevede măsuri de informare și promovare a produsului turistic comun „Hamangia”, printr-o strategie de marketing care include un tur ghidat pentru vizitatori în limbile bulgară, română și engleză, un tur virtual al obiectivelor care formează produsul turistic comun, două aplicații gratuite pentru smartphone-uri, un website, servicii de arheologie experimentală prin tehnici specifice culturii Hamangia – Atelierul Gânditorul, precum și materiale tipărite.

Valoarea totală a proiectului este de 1.494.037,66 euro, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.464.150,28 euro. Bugetul total al partenerului UAT Oraș Cernavodă este de 663.611,97 euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 650.333,10 euro.

Proiectul a început pe data de 17.07.2018 având o durata de 36 luni.

 

Pentru mai multe informații:

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Cernavodă – UAT, Oraşul Cernavodă, Judetul Constanța

Telefon/fax: +4 0241 238030, +4 0241 487108 /+4 0241 239578

Email:  primaria@cernavoda.ro

Web: www.primaria-cernavoda.ro


2.

  Descriere proiect_Dotare Ambulatoriu_AVIZAT ADR (225,4 KiB, 138 hits)


3.

  Descriere proiect_Iluminat public_AVIZAT ADR (234,8 KiB, 144 hits)