BULETIN INFORMATIV

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a) Actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

d) Coordonatele de contact ale instituției publice

e) Audiențe

f) Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil;

g) Programele și strategiile proprii;
h) Lista cuprinzând documentele de interes public;
i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.