BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu completările și modificările ulterioare
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare 
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
– Legea 227/2015, privind Codul fiscal 
– Legea 53/2003, Codul Muncii
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor,  programul de audiențe al autorității sau instituției publice, programul de funcționarec) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

d) coordonatele de contact ale instituției publice
Primăria Orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța
Telefon: 0241487142, 487148, Fax: 0241239578,
e-mail: primaria@cernavoda.ro,
Site-ul oficial: www.primaria-cernavoda.ro

e) sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g)
lista cuprinzând documentele de interes public;
h)
lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.