Direcția de Asistență Socială informează cetățenii orașului Cernavodă că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).
Drept urmare, persoanele din orașul Cernavodă care beneficiază în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei, au obligația de a depune dosare noi în vederea obținerii venitului minim de incluziune.
Cererile și documentele justificative de solicitare a venitului minim de incluziune (beneficiu care înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei), se depun cu 60 de zile înainte de 01.01.2024, respectiv în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2023, la sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavodă, strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00.
Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile și persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație, acordat conform prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
Venitul minim de incluziune se compune din următoarele categorii de ajutoare financiare:
 – ajutor de incluziune acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 275 lei/lună sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru asigurarea necesitaților zilnice de viață;
– ajutor pentru familia cu copii acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul de 700 lei/lună, care au în întreținere unul sau mai mulți copii în vârsta de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație.
Informații suplimentare:
–  Telefon: 0241 487 146;
– Sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavodă, strada Dacia nr. 5;
–  Site-ul Primăriei Orașului Cernavodă,  https://primaria-cernavoda.ro.