Adresa: Orașul Cernavodă, str. Ovidiu nr.11, județul Constanța, cod poștal 905 200

Telefon: 0241 487 108, 0241 487 101, 0241 487 148
Fax :  0241 487 124, 0241 239 578

Telefoane utile

Tel-Verde
0800.700.003

Serviciul Taxe si Impozite locale
Persoane fizice: 0241/487105,    Persoane juridice: 0241487109
Șef serviciu: 0241/487144

e-mail: impozitetaxe@primaria-cernavoda.ro, itrc_cernavoda@yahoo.com
Casierie – 0241/487129

Serviciul Buget – Contabilitate
0241/487106; 0241/487107

Compartiment Resurse Umane
0241/487111

Compartiment Patrimoniu – Cadastru
0241/487114; 0241/487121

Serviciul Tehnic – Investiții
0241/487119, 0241/487131;

Serviciul Strategie și Proiecte
0241/487128

Serviciul Asistență Socială
0241/487 146, 0241/487133

Compartiment Agricol
0241/487 123

Serviciul ADPP
0241/487122, 0241/487132

Direcția Servicii și Administrație Publică
0241/487127

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

  • Stare Civilă – 0241/487143       

  • Evidența Persoanelor – 0241/487145

Compartiment Arhiva
0341/103380

Serviciul Achiziții
0241/487118, fax : 0241/487115

Birou Prevenire și Protecție
0241/487174

Centrul de Informare Cetățeni
0241/487148; 0241/487142

Direcția Poliția Locală

  • Dispecerat – 0241/487147;

  • Protecția mediului și Disciplina în construcții – 0241/487150

  • Poartă Primărie – 0241/487173

Birou Juridic
0241/487117

Secretariat
0241/487101; 0241/487108

Casa de Cultură
0241/487137, 0241/487140

Biblioteca
0241/487139

Urbanism
0241/487126

Secretar general al orașului
0241/487102

Muzeu
0241/487170