1. Comisia nr. 1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului:

1. Nicola Marilena – Laura
2. Voiculescu Liliana
3. Stoian Benoni
4. Cîrjali Șerif
5. Cocor Constantin – Codruț

2. Comisia nr. 2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, agricultură, comerț conservarea monumentelor istorice și arhitectură:

1. Stoian Benoni
2. Gherghiniță Cristian
3. Cîrjali Șerif
4. Mircea Mariana
5. Gheorghe Florina

3. Comisia nr. 3 – Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, religii, protecție socială, activități sportive, turism și agrement:

1. Grăjdeanu Constantin
2. Popa Mihai
3. Rizea Aida – Gabriela
4. Nicola Marilena – Laura
5. Sava Marian

4. Comisia nr. 4 – Comisia pentru administrația publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, juridică:

1.Tudor Romeo
2.Boarcă Bogdan
3. Niazi Ghiulen
4. Postole Radu – Victor
5. Zahra Salem