Consiliului Local Cernavoda – comisiile de specialitate

1. Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț:

1. Cîrjali Șerif
2. Voiculescu Liliana
3. Stoian Benoni
4. Nicola Marilena – Laura
5. Cocor Constantin – Codruț

2. Comisia nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură;

1. Stoian Benoni
2. Gherghiniță Cristian
3. Gheorghe Florina
4. Cîrjali Șerif
5. Mircea Mariana

3. Comisia nr. 3 pentru învățământ, sănătate, cultură, religii, protecție socială, activități sportive și agrement:

1. Rizea Aida – Gabriela
2. Grăjdeanu Constantin
3. Popa Mihai
4. Nicola Marilena – Laura
5. Sava Marian

4. Comisia nr. 4 pentru administrația publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, juridică și agricultură:

1. Niazi Ghiulen
2.Tudor Romeo
3. Boarcă Bogdan
4. Zahra Salem
5. Postole Radu – Victor

 

  Institutii subordonate consiliului (26,6 MiB, 80 hits)