Obiective turistice – Cernavoda

Muzeul de Istorie si Arheologie
 – găzduiește grupul statuar ” Gânditorul” și ” Femeie șezând”, capodoperă a sculpturii neolitice, descoperite la Cernavoda într-un mormaânt din necropola de înhumație de pe dealul Sofia.

Adresa: str. Ovidiu, nr. 9. Telefon : 0241 487 170.
Program : Luni – Vineri 08.00 – 16.00

 

Cetatea Axiopolis
Descoperire arheologică din anul 1898, situată la 4 km de Cernavoda, pe malul drept al Dunării, este o veche cetate în floare pe timpul lui Traian, dărâmată și prefacută în ruine în timpurile grele ale năvălirii barbarilor. În vecinatatea acesteia se găsesc urme ale Valului de piatra ( Valul lui Traian).

Podul „Anghel Saligny”
Este cea mai importanta realizare a inginerului Anghel Saligny – inaugurat la 14 septembrie 1895, are o deschidere de 4088 m între malul stâng și cel drept al văii Dunării. Noutățile aduse de Saligny constau în aplicarea invențiilor sale, suprastructura din grinzi cu console și tabliere de pod, din oțel moale, în loc de fierul pudlat care se întrebuința pe atunci. A fost la acea vreme, cel mai lung pod din Europa și unul dintre principalele poduri metalice cu deschidere mare.

 

Biserica “Sf. Împărați Constantin și Elena”
Biserica de cult ortodox, construită în anii 1882-1895. Biserica aparține ca arhitectură stilului bizantin, este ridicată pe un plan în formă de cruce, în mijloc are o cupola mare din cărămidă și piatră. În anul 2001 a avut loc de restaurarea bisericii și refacerea picturilor. Este inclusă pe lista monumentelor istorice de interes național.

Adresa : str. Mircea cel Bătrân nr. 3

Biserica romano – catolică cu hramul “Națterea Sfântului Ioan Botezătorul”
În 1936 a fost cumpărată de către Arhiepiscopie o clădire care a funcționat ca sediu parohial și capelă până în 1950, când a fost naționalizată de către autoritățile comuniste, iar preotul comunității, italian de origine, a fost arestat. Parohia a fost reînființată în 1991, capela aflându-se într-o stare avansată de degradare. În 1997 au inceput lucrările de construcție la noua biserică a comunității, care au fost definitivate în 2003.

Adresa : str. Gheorghe Asachi, nr.2

Biserica ortodoxă din lemn “Sf. Apostol Andrei”
Construită în stil maramureșean, lăcașul de cult se detașează prin eleganța construcției. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000, construcția fiind finalizată în anul 2003

Adresa : str. Medgidiei

 

 

Geamia cultului musulman – construită în anul 1756 este declarată monument istoric.
Adresa : Str. Crisan, nr. 4

Obiectivele turistice din zona orașului Cernavoda:

Cetatea Capidava  – ocupa un loc important în sistemul defensiv roman făcând parte din seria de castre și fortificații ridicate în timpul împăratului Traian, la începutul secolului al II-lea, în cadrul măsurilor de organizare a limes-ului dunărean. Locul era deosebit de potrivit caracterului construcției oferind o vastă arie de supraveghere: un masiv stâncos care se înălța între piciorul pantei ce coboara dinspre NE și Dunăre. Masivul prezenta un avantaj din punct de vedere strategic și anume un șanț natural care pornea din Dunare, îl ocolea pe partea de NE, până aproape de colțul de est al cetății. De altfel, forma masivului a impus forma și orientarea castrului.

Muzeul de arta Dinu si Sevasta Vintilă” – sat Topalu, DJ 223 nord Cernvaoda

Cimitirul Internațional de onoare “Mircea cel Bătrân – comuna Mircea Voda

În ceea ce privește ariile naturale protejate, pe teritoriul orașului Cernavoda se găsește “Locul fosilifer”, monument al naturii, geologic și paleontologic, în suprafață de 3 ha, instituit conform Deciziei Consiliului Popular Județean Constanța nr. 425/1970 și Legii 5/2000. Aceasta arie este amplasată la sud-est de Canalul Dunăre-Marea Neagră, în faleza Dunării, constituită din depozite de calcar. Depozitele aparțin Cretacicului inferior și se pot urmări clar de la nivelul apelor Dunării până la culeea Podului “Anghel Saligny”, pe o înălțime de câțiva zeci de metri. Importanța geologică a punctului fosilifer de la Cernavoda rezultă din faptul că este singurul loc din Dobrogea de Sud unde apar la zi depozite cretacice inferioare cu o bogată faună fosilă care a permis stabilirea clară a limitelor dintre etajele cretacicului inferior și corelarea acestor depozite cu cele similare din regiunile clasice ale Europei (Franta de Sud, Spania, Portugalia), Africa de Nord, Asia Mica.