Așezare geografică

Orașul Cernavoda este situat în Podișul Dobrogei de Sud, la confluența fluviului Dunărea cu Canalul Dunăre – Marea Neagră, respectiv cu văile Carasu, Țibrin și Siliștea. Elementul definitoriu al orașului și teritoriului său administrativ este Canalul Dunăre – Marea Neagră, ca ax de structurare urbanistică a localității, pe care o divide în două zone distincte: zona de nord în care se găsește orașul propriu-zis și principalele obiective economice și zona de sud care cuprinde cea mai mare parte a terenurilor agricole, căile de comunicație rutiere și feroviare București-Constanța. Ca topografie generală, aceste două zone se găsesc dispuse pe dealuri specifice zonei riverane Dunării, care coboară în pante neuniforme sau versanți abrupți către Dunăre, respectiv către Canal. Față de Dunăre, orașul Cernavoda este dispus pe malul drept, la distanțe care variază între 50 și 1300 m.

Coordonatele geografice ale orasului sunt : Latitudine – 44°19’ N și Longitudine – 28°01’ E

Suprafața totală : 4973 ha, din care : 470 ha intravilan, 4503 ha extravilan

Populație: 20.105; Gospodarii: 3964, Nr. Locuinte – 3781

Suprafața ocupată de ape este de 375 ha, cuprinzând Dunărea (km 303+400 – km 296+600), Canalul Dunăre – Marea Neagră (km 59+275 – km 64+000), acvatoriul Portului Cernavoda, precum și canalele de derivație și de aducțiune a apei de răcire ale Centralei nucleare. Lacuri sau bălti naturale nu există pe teritoriul orașului Cernavoda.

   Orașul Cernavoda este accesibil persoanelor și mărfurilor prin intermediul următoarelor căi de comunicație:

Drum național DN 22C Cernavoda – Constanța (44 km), continuat cu DN 3A, autostrada A3 București-Constanța; DN 2A prin DJ 223 Hanul Morii – Cernavoda – Ion Corvin (DN 3); Canalul Dunăre – Marea Neagră (64,2 km), Fluviul Dunărea; Magistrala feroviară București – Constanța.

Legătura între DN 22C, Autostrada A3 și oraș se face prin intermediul Podului “Sf. Maria”, care supratraverseaza Canalul Dunăre – Marea Neagră și care a fost dat în exploatare în anul 2002.  Același pod asigură și accesul către stația CF Cernavoda Pod.

    La Cernavoda se găsește Portul Cernavoda, amplasat pe malul drept al Dunării, la km 298+600 și pe malul stâng al Canalului Dunăre-Marea Neagră, la km. 64+400. Capacitatea este de 550.000 t/an (comparativ: Portul Galati 9,3 mil. t/an, Portul Tulcea 1,3 mil. t/an), iar facilitățile existente asigură o activitatate de transport preponderent de mărfuri.

Climatul este de tip temperat continental, cu veri călduroase și secetoase, ierni moderate, primăveri timpurii și toamne târzii. Așezarea orașului pe malul Dunării asigură, prin permanenta evaporare a apelor, o umiditate sporită a aerului și reglarea încălzirii acestuia. Temperaturile medii anuale variază în jurul  a 11°C. Maxima absolută inregistrată la Cernavoda a fost de 43°C, în luna iulie 1985.