Primăria orașului Cernavoda informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia (cu modificările și completările ulterioare) potrivit căreia proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescenţe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei.

AMBROZIA (denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia“), este o plantă cu caracter invaziv, nocivă pentru sănătatea populației, expunerea la polenul acestei plante în perioada florescenței poate duce la apariția unor fenomene de tip alergic.

În demersurile de combatere a plantei și reducerea incidenței cazurilor de alergie la polenul acesteia este necesară implicarea cetățenilor care dețin suprafețe de teren infestate, prin luarea măsurilor de combatere și distrugere a buruienii, în mod obligatoriu, înainte de perioada de înflorire. Menționăm că planta atinge perioada de maximă de polenizare în lunile august – septembrie şi se extinde până sfârșitul lui octombrie.

Pentru recunoaşterea acestei plante, răspândirea, cum și când poate fi distrusă, puteţi consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum şi al Ministerului Sănătăţii. (www.ms.ro).

Pentru a semnala prezența plantei, cernavodenii se pot adresa la Compartimentului Comercial și Protecția Mediului, la nr. telefon: 0241-487.150, sau la Dispeceratul Poliției Locale, telefon: 0241-236.256.

Solicităm proprietarilor de terenuri să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe suprafețele pe care le dețin crește această plantă și să ia măsurile necesare pentru evitarea răspândirii vegetaţiei invazive, îndepărtând-o de pe proprietățile lor și evitând astfel eventualele sancțiuni.

Vă reamintim că nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.