În conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, persoanele fără adăpost, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere și familiile monoparentale (care nu sunt beneficiare de alocație pentru susținerea familiei) ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea tichetelor sociale pe suport electronic.

Celelalte categorii de beneficiari (pensionarii și persoanele încadrate în grad de handicap, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei precum și familiile beneficiare de ajutor social și /sau alocație pentru susținerea familiei) vor primi tichetele sociale pe suport electronic la domiciliu, prin Poșta Română, fără a fi nevoiți să facă nici un demers în acest sens.

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 250 lei și se acordă o dată la 2 luni, în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022

Cererea și declarația pe proprie răspundere se depune de către reprezentantul familiei la sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavoda, strada Dacia nr. 5,  în zilele lucrătoare, între orele  09.00 – 14.00.

Cererile vor fi însoțite de acte privind componența familiei ( copie CI, certificate naștere copii, certificat de căsătorie, certificat de deces dacă este cazul, documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal dacă este cazul) și documente care dovedesc veniturile realizate, după caz.