Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) şi (6) din Legea Fondului Funciar nr. 18/19.02.1991, Primăria Oraşului Cernavoda a demarat procedura de colectare a documentelor necesare emiterii actului de proprietate (ordinul prefectului) privind terenul cotă indiviză aferent apartamentelor din blocul M2 situat în strada Nicolae Titulescu, nr. 8.

Pentru aceasta puteți depune cerere la Centrul de informare pentru cetăţeni sau pe adresa de e-mail secretariat@primaria-cernavoda.ro, însoțită de documentele necesare – act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare/ Certificat de moştenitor/ Act de partaj/ Contract de donatie, etc.) precum şi actele de identitate ale proprietarilor.