Primăria orașului Cernavodă, derulează începând cu data de 23.04.2024 ora 09:00, programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 16/31.01.2024, pentru ”Sfintele Paști”.
Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială toți beneficiarii de tichete cu următoarele documente în original:
 actul de identitate;
 ultimul cupon de pensie;
 certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.