Primăria orașului Cernavodă, derulează începând cu data de 28.02.2024 ora 900, programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 16/31.01.2024, pentru Duminica Lăsatului de sec (începutul postului Sfintelor Paști)”.

Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială toți beneficiarii de tichete cu următoarele documente în original:

  • actul de identitate;

  • ultimul cupon de pensie;

  • certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.