ANUNȚ privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței  și a suplimentului pentru energie, sezon rece noiembrie 2023 – martie 2024

Începând cu data de 02.10.2023, cetățenii orașului Cernavodă pot depune cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele necesare, în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentul pentru energie în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, sunt :

  • 0 – 1386 lei/membru de familie,

  • 0 – 2053 lei pentru persoana singură.

Formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială poate fi ridicat de la sediul Direcției de Asistență Socială, strada Dacia nr. 5 sau poate fi descărcat accesând acest link: Model_cerere

Cererile-declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială însoțite de actele necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din orașul Cernavodă, strada Dacia nr. 5,  în zilele lucrătoare, între orele  09.00 – 14.00.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru perioada sezonului rece, 01 noiembrie 2023 – 31 martie 2024, iar suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.

Pentru a beneficia de aceste drepturi începând cu luna noiembrie 2023, consumatorii vulnerabili trebuie să depună cererea – declarația pe propria răspundere însoțită de actele necesare până la data de 27 octombrie 2023.

Acte necesare

Listă bunurilor ce conduce la excluderea acordării ajutorului

Limite de venituri și cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea