În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) şi (6) din Legea Fondului Funciar nr. 18/19.02.1991,

Primăria Oraşului Cernavoda a demarat procedura de colectare a documentelor necesare emiterii actului de proprietate (ordinul prefectului) privind terenul cotă indiviză aferent apartamentelor din str. Dunării, nr.11. Pentru aceasta puteți să depuneți cerere la centrul de informare pentru cetăţeni sau pe adresa de email secretariat@primaria-cernavoda.ro. , însoțită de documentele necesare – Contract de vânzare cumpărare / certificat de moştenitor / act partaj / contract donatie, etc. şi actele de identitate ale proprietarilor.  Actele vor fi copiate la centrul de informare pentru cetățeni, iar cele trimise pe email vor fi scanate de dumneavoastră.