Direcția de Asistență Socială Cernavoda demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în conformitate cu prevederile OUG 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

Beneficiarii programului.

  1. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  4. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
  5. mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  6. mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  7. mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Cererile vor fi însoțite de acte privind componența familiei (copie CI, certificate naștere copii, certificat de căsătorie, documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal dacă este cazul) și documente care dovedesc veniturile realizate, după caz.

Cererea completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei, la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Dacia nr. 5,  în zilele lucrătoare, între orele 09.00-14.00.

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0241487146

Anunț acordare trusou nou-născuți