În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, titularii ajutoarelor și suplimentelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Având în vedere majorarea punctului de pensie și a salariului de bază minim, persoanele beneficiare de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței a cărora venituri         s-au majorat, au obligația să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Cernavoda, str. Dacia nr 5, pentru depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare din care să reiasă modificarea intervenită.

Nerespectarea obligațiilor legale aduce după sine încetarea dreptului.

Detalii anunț