În conformitate cu prevederile art. 7, alin (6) din HG nr. 741/2016 privind probarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, ”Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare avizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor emise de acestea, în conformitate cu prezentele norme.”