Unul dintre obiectivele principale ale administrației publice locale este asigurarea unui mediu curat, sănătos și protejat. Ne dorim atingerea unui nivel ideal de colectare selectivă, direcție ce coincide cu prevederile legale în vigoare. Normele europene, la care s-a aliniat şi legislaţia noastră naţională, prevăd o reducere anuală a cantităţilor de deşeuri supuse eliminării definitive, prin depunere în depozite ecologice.
Considerăm că protecția mediului este una din problemele urgente contemporane, la soluționarea căreia putem să contribuim, fiecare dintre noi!
Deșeurile depozitate necorespunzător, sau în amestec, poluează solul, apa și aerul si ne afectează tuturor sănătatea!
Colectează selectiv! Arată că iți pasă!