Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’, cod serviciu social 8810ID – I, este un serviciu social, fără personalitate juridică, înfiinţat şi administrat de furnizorul Primăria Cernavoda – Direcția de Asistență Socială, cu sediul în orașul Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11.

Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul Cernavoda, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciului social reglementat de Legea nr.292/ 2011, cu modificările ulterioare,  Legea nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor varstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OG. nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

Informatii generale Compartiment ingrijire la domiciliu persoane vârstnice