Căminul pentru persoane vârstnice Cernavoda/ cod 8730 CR-V-I funcționează în cadrul Primăria Orașului Cernavoda -Direcția de Asistență Socială, denumit furnizor de servicii sociale cu sediul în Cernavoda, str. Ovidiu , nr. 11, jud. Constanța, cod de înregistrare fiscală 4304568, certificat de acreditare, seria AF, numărul 004170. Centrul a fost înființat la data de 01.11.2005 din inițiativa Consiliului Local Cernavoda în baza H.C.L nr. 76/25.04.2005 având sediul în imobilul din strada 1907, nr10.

Centrul asigură servicii sociale cu cazare persoanelor vârstnice, în regim rezidențial, în baza Licenței de funcționare seria LF nr. 0001362/07.07.2016. Instituția are o capacitate de 32 de locuri, beneficiarii fiind cazați în 12 camere cu două paturi și 2 camere cu 4 paturi, 10 grupuri sanitare, săli de mese, și spațiu pentru desfașurarea activitatilor recreative aflate pe terasa căminului. Camerele sunt dotate cu mobilier, televizoare led.

În cadrul centrului exista un cabinet medical unde se ofera asistența medicală primară de catre un asistent medical și un medic cu care căminul are contract de prestări servicii. Tot în cadrul centrului exista un cabinet de kinetoterapie dotat corespunzător unde își desfășoară activitatea un specialist cu contract de prestari servicii.