Acte necesare admitere:

 • cererea pentru îngrijire în centru, adresată primarului orașului  Cernavoda;
 • actul de identitate beneficiar și reprezentant ori susținător legal;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces al soțului/soției sau sentința de divorț, după caz;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric medical, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea gradului  de dependență;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifica faptul că poate conviețui în colectivitate și nu are boli contagioase sau psihice;
 • analize medicale (V.D.R.L., SPUTA, HIV. MRF, HBS);
 • examen psihologic cu privire la capacitatea de discernământ;
 • ultimul cupon de pensie sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
 • documente doveditoare ale situației locative (de exemplu: copie contract vânzare–cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere, etc);

 

Contribuția beneficiarilor

Serviciile se acordă de către personal calificat, cu plata unei contribuții, în funcție de veniturile solicitantului și a reprezentantului ori susținătorului legal, conform Hotărârii Consiliului Local.