Primăria orașului Cernavoda derulează, începând cu data de 03.05.2022, programul de distribuire a ajutoarelor ce conțin produse alimentare (tranșa IV), din Fondul de ajutor European, implementat în Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

Sunt invitați să se prezinte la sediul Grădiniței cu program prelungit Piticot, str. Prelungirea Seimeni, nr. 29A, oraș Cernavoda, jud Constanța, următoarele categorii de persoane:

  1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat (AJUTOR SOCIAL) acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         Pentru ridicarea pachetelor cu produse alimentare sunt necesare următoarele acte:

  • ACTUL DE IDENTITATE (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani – original;
  • CERTIFICATELE DE NAȘTERE pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani –  original;