Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
stiri, comunicate de presa, anunturi de interes
 
Data pager
Page size:
select
 528 items in 53 pages
ÎN ATENȚIA FERMIERILOR
Vă informăm Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a aprobat tratarea semințelor de porumb în perioada 25 ianuarie – 24 mai 2021 cu produsele de protecție a plantelor CRUISER 250 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS pentru semănatul culturii de porumb.
Obligațiile fermierilor care vor derula acțiuni de semănat a semințelor de porumb tratate cu unul din produsele precizate mai sus sunt prezentate AICI.
ANUNȚ
În atenția proprietarilor de păsări (găini, rațe, gâște, etc)

Urmare confirmării în data de 11.01.2021 a două cazuri de INFLUENȚĂ AVIARĂ ( GRIPA AVIARĂ) de tipul H5 la 13 LEBEDE DE IARNĂ, prelevate din Șantierul Naval Constanța, vă informăm asupra măsurilor ce se impun în conformitate cu prevederile legale în localitățile aflate în afara zonelor de protecție și supraveghere.

Detalii anunț
Anunț important

    Potrivit O.U.G. nr. 208/2020 pentru modificarea O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, începând cu luna decembrie 2020 se majorează plafoanele pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, astfel:
- pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică,  limita de venit mediu /membru de familie crește de la 786 lei la
800 lei
pentru ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, gaze naturale și energie electrică,  limita de venit mediu /membru de familie crește de la 750 lei la
800 lei.

Detalii anunț                                                        
Data publicării,  vineri, 8 ianuarie 2021

 

 

Anunț E-DISTRIBUȚIE Dobrogea

    Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, în perioada 23-25. 11. 2020, în intervalul orar 09:00-17:00, E-DISTRIBUȚIE Dobrogea va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum:
- în data de 23.11.2020 întrerupere parțială pe str. Anghel Saligny, Ovidiu , Nicolae Bălcescu , Mircea cel Bătrân Gheorghe Asachi, Al. Vlahuță
- în data de 24.11.2020 întrerupere parțială pe str. Anghel Saligny, Ovidiu, Nicolae Bălcescu, Mircea cel Bătrân, Gheorghe Asachi, Al. Vlahuță
- în data de 25.11.2020 întrerupere pe str. Seimeni, Dunării, Viitorului, Crinului 
    Lucrările ce se execută au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice.

Anunț

Primăria orașului Cernavodă, derulează campania de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu O.U.G 115/2020 și O.U.G 174/2020.
Pot beneficia de aceste tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde persoanele care beneficiază exclusiv de indemnizaţia socială ( 800 lei ) pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii și vârstă de minim 75 de ani împliniți.
Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/lună.
Specificăm faptul că la data prezentă, cardurile nu sunt alimentate, acestea urmând a fi alimentate ulterior, pentru perioada septembrie 2020 – noiembrie 2020.
Pentru ridicarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde este necesară prezentarea actului de identitate și ultimului cupon de pensie.
Tichetele de masă caldă se distribuie la biroul Direcției de Asistență Socială din Cernavodă, str. Dacia nr. 5, după următorul program:
– Luni – Vineri: 09.00 – 16.00;

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0241 487147.

Data publicării,  18 noiembrie 2020

Anunț important

    BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SUNT RUGAȚI SĂ SE PREZINTE LA CASIERIA PRIMĂRIEI (SEDIUL POLIȚIA LOCALĂ) ÎN VEDEREA RIDICĂRII BANILOR DE LEMNE PENTRU SEZONUL RACE, ÎN PERIOADA 13.11.2020 - 17.11.2020.

Data publicări, 12 noiembrie 2020

    

    Primăria orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanța, telefon/fax 0241487121, 0241487114, primaria@cernavoda.ro, înștiințează titularii contractelor de concesiune din Zona Sere că începând cu data de 12.10.2020, în intervalul orar 09:00-18:00 încep măsurătorile cadastrale pentru realizarea inventarierii tuturor terenurilor din domeniul privat al U.A.T. Cernavoda și înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară.
    Avem rugămintea să permiteți accesul echipei de lucru pentru efectuarea lucrărilor cadastrale și să puneți la dispoziția acesteia copii după documentele solicitate.

Din 1 octombrie se depun cereri în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021

    Începând cu data de 01.10.2020, familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică pot depune cererea și declarația pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare, în vederea obținerii ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței, sezon rece noiembrie 2020- martie 2021
Actele se depun la sediul D.A.S Cernavoda (Lângă Poliția Comunitară, Evidența Populației și Stare Civilă) situat pe strada Dacia nr. 5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-14.00

1. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică:
a) Ajutor energie termică de la bugetul de stat:
- 0 – 786 lei/membru de familie,
- 0 – 1082 lei pentru persoana singură.
b) Ajutor energie termică de la bugetul local :
- 0 – 1500 lei / membru de familie sau persoană singură
2. Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică:
- 0 – 750 lei/ membru de familie sau persoană singură.

Detalii anunț

Acțiune distribuire tichete sociale pentru
Ziua internațională a persoanelor vârstnice - 1 octombrie

    Primăria oraşului Cernavodă, derulează începând cu data de 24.09.2020 ora 09:00 programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 51/30.01.2020, pentru Ziua internațională a persoanelor vârstnice - 1 octombrie.
Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială toți beneficiarii de tichete (literele A-Z) cu următoarele documente în original:
- actul de identitate;
- ultimul cupon de pensie;
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.

Anunț
În atenția apicultorilor

    Vă aducem la cunoștință că a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei de ,,Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol”. 
    Beneficiarii eligibili sunt:
a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul apicol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultori, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană.
Sprijinul financiar este în cuantum de 25 lei/familia de albine, iar sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură transă. 
    Cererea însoțită de documente, se poate depune fizic, prin fax, poștă sau electronic pe e- mail, la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța. 
    În cazul în care beneficiarii dețin în exploatație mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine. 
    Termenul de depunere a cererilor și documentelor justificative este data de 15 septembrie 2020.
Citește anunțul complet AICI

 • ÎN ATENȚIA FERMIERILOR ***
 • ANUNȚ
  În atenția proprietarilor de păsări (găini, rațe, gâște, etc)
  -
  Detalii anunț
  ***
 • Anunț important ***
 • Anunț E-DISTRIBUȚIE Dobrogea ***
 • Anunț ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/03/2011
nr. vizite: 337963
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 27 februarie 2021 14:11:52