Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
stiri, comunicate de presa, anunturi de interes
 
Data pager
Page size:
select
 481 items in 49 pages
În perioada 02 – 03.04. 2020 se efectuează prima dezinfecție a scărilor de bloc de pe raza orașului Cernavoda

    Conform prevederilor Ordonanței Militare nr.4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, Administrația Publică Locală va efectua săptămânal, în zilele de joi și vineri acțiuni de dezinfecție în toate scările de bloc de pe raza orașului Cernavoda. 
    Prima acțiune se efectuează în perioada 02 – 03.04. 2020, în intervalul orar 08:00 – 20:00. 
    Acțiunea este realizată de o firmă specializată iar produsul folosit este RELY+ON VIRKON din categoria BIOCIDE, avizat de Ministerul Sănătății Publice, în doză de 1:100. 
    Timpul de acțiune al biocidului este de maxim 60 min și poate fi iritant pentru ochi și piele. Din acest motiv, locatarii sunt rugați să nu părăsească locuința pe perioada desfășurării dezinfecției și încă 60 minute după terminarea acesteia. Ulterior se va face aerisirea scărilor de bloc timp de 1-2 ore.

Organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială pentru persoanele cu domiciliul în orașul Cernavoda

    În conformitate cu art. III din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și a Dispoziției Primarului Nr. 153/27.03.2020, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea unor beneficii de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse prin e-mail, pentru următoarele beneficii de asistență socială: 
    a) acordarea ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, 
    b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
    c) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
Depunerea prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistența socială, se va face astfel:
 Cererile, declarațiile și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor se regăsesc pe site-ul web al primăriei www.primaria-cernavoda.ro - Direcții și Servicii – Asistență Socială.
 Cererile și declarațiile completate, însoțite de documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială se transmit prin poșta electronică la adresă de e-mail das@primaria-cernavoda.ro.

 

    Astăzi, 30.03.2020, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență ( CLSU), Liviu – Cristian Negoiță a convocat toți membrii pentru a stabili măsurile prin care se vor pune în aplicare prevederile Ordonanței Militare nr. 4/29.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, după cum urmează: 
    • Raportat la Art.2, operatorii economici de pe raza teritorială a UAT Cernavoda care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență vor fi înștiințați printr-o adresă asupra obligativității organizării programului de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă. 
    • Raportat la Art.3, referitor la nerespectarea condițiilor de izolare la domiciliu sau de carantină, CLSU readuce la cunoștință locuitorilor orașului Cernavoda care nu respectă măsurile de izolare la domiciliu, că vor fi sancționați contravențional și vor fi obligați să intre în carantină pentru 14 zile urmând să suporte cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. 
    • Raportat la Art.6, referitor la obligația Administrației Publice Locale de a asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și dezinfectarea periodică a lifturilor, casei scărilor și altor spații comune, Primăria orașului Cernavoda, urmează să achiziționeze în regim de urgență materialele sus menționate asigurând totodată montarea acestora la fiecare scară de bloc. Urmează, de asemenea dezinfectarea periodică a tuturor scărilor de bloc de pe raza orașului.

    În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României și a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, stabilite conform art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020, Primăria Orașului Cernavoda, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, identifică persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. 

    Persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, sunt rugate să sune la Direcția de Asistență Socială, pentru a furniza detalii cu privire la situație, adresă sau alte elemente sociale. 

    În vederea realizării unei evidențe operaționale, adresăm rugămintea tuturor cetățenilor orașului care au cunoștință de situația persoanelor în vârstă de peste 65 ani fără susținători sau altă formă de ajutor, să anunțe Direcția de Asistență Socială la numerele de telefon:

 0241 487 146
 0241 487 133
 0241 487 158

Hotărârea nr. 2/25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență

    Astăzi, 25.03.2020, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență ( CLSU), Liviu – Cristian Negoiță a convocat toți membrii pentru a stabili conform Ordonanței Militare nr. 2/21.03.2020 și Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 măsurile prin care se va asigura sprijin persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor în această perioadă. 
    Astfel, prin Hotărârea Nr. 2/ 25.03.2020, CLSU Cernavoda a hotărât faptul că persoanele cu vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor de pe raza orașului Cernavoda vor fi identificate de personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS), ce le vor asigura sprijin, după un program stabilit, pentru achiziția necesarului de alimente și medicamente. De asemenea, aceste persoane vor fi contactate telefonic sau vizitate zilnic de către agenții Poliției Locale însoțiți de un reprezentant al DAS.

Hotărârea nr. 2/25.03.2020

Precizări privind conduita în autoizolare
Având în vedere necesitatea unor clarificări suplimentare asupra recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirus ( COVID-19), punem la dispoziție răspunsuri pentru o serie se întrebări ridicate în spațiul public precum:
1. Care este diferența dintre carantină și autoizolare la domiciliu?
2. Dacă soțul este în autoizolare, măsura se aplică și pentru soție și/ sau copii? 
3. Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele autoizolate?
4. Cum sunt sprijinite persoanele aflate în autoizolare?
5. Cum ajung alimentele și bunurile necesare la persoanele aflate în autoizolare?
6. După perioada de autoizolare, persoanele pot părăsi domiciliul?
7. Aceste persoane beneficiază de scutiri sau concedii medicale??

Răspunsurile la toate aceste întrebări se regăsesc  AICI

25.03.2020
 

    În conformitate cu prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID -19 începând de ieri, 23.03.2020, în intervalul orar 22:00 – 06:00 în orașul Cernavoda patrulează mai multe echipaje ale Poliției Locale, Poliției Naționale, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră cu scopul de a se asigura că cetățenii respectă prevederile privind interzicerea circulației pe timpul nopții. 
    Polițiștii au legitimat și au verificat dacă cetățenii aveau asupra lor adeverințele sau declarațiile pe proprie răspundere privind deplasările pe timpul nopții și au fost aplicate un număr de 9 sancțiuni persoanelor ce se aflau în afara locuinței din motive ce nu fac obiectul Art. 4 din Ordonanța Militară Nr. 2/21.03.2020.

Comunicare din partea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cernavoda

Având în vedere situația epidemiologică actuală, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Cernavoda, vă aduce la cunoștință prevederile Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19:
1. Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență;
2. Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane mai mare de 3, care nu locuiesc împreună;
3. În intervalul 06:00-22:00, se recomandă, ca circulația persoanelor să se facă numai pentru urmatoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
4. În intervalul 22:00-06:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă pentru motivele menționate anterior cu obligația prezentării unei declarații pe proprie răspundere privind motivul și traseul deplasării, adeverință de la locul de muncă sau a legitimației de serviciu.
Persoanele ce nu dispun de logistica necesară pentru printarea declarației, o pot întocmi olograf sau o pot procura de la sediile instituțiillor publice de pe raza orașului (Primăria orașului Cernavoda, sediul Poliției Locale, Poliția Națională, Jandarmeria, Spitalul Orășenesc Cernavoda).
Persoanele ce nu respectă cele menționate mai sus vor fi sancționate contravențional sau penal, după caz. 

Model declarație pe propria răspundere
Model adeverință angajator
Data publicării, 22.03.2020

Comunicare importantă din partea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cernavoda

    Având în vedere situația epidemiologică actuală cu privire la creșterea semnificativă a numărului de persoane infectate cu COVID 19, Comitetul Local pentru Situații de Urgență comunică cetățenilor orașului Cernavoda care au intrat pe teritoriul orașului sau care urmează să ajungă în localitate din țările afectate de coronavirus  că au obligația de a se autoizola la domiciliu, conform Hotărârilor CNSSU și de a comunica atât autoizolarea, cât și datele personale, autorităților locale sau DSP.
     În cazul în care, la domiciliu, la momentul sosirii din alte țări, există și alți membri ai familiei, acestia au obligația, de asemenea, de a se autoizola, pe o perioada de 14 zile de la data sosirii din străinătate sau de la data contactului.
Persoanele care au cunoștință despre situații în care cei ce ar trebui să se afle în izolare nu respectă măsurile de autoizolare, sunt rugate să apeleze de urgență următoarele numere de telefon:
• Dispecerat Politia Locală Cernavoda: 0241 236256; 0736 333358;
• TELVERDE: 0800700003;
• Poliția oraș Cernavoda: 0241 238120;
• Număr Unic de Urgență: 112;
• DSP Constanța: 0241 481640; 0241 481634; 0241 481631; 0241 481626.
Situația actualizată cu țările afectate de COVID 19, precum și numărul de cazuri confirmate poate fi vizualizată pe site-ul www.cnscbt.ro.
20 martie 2020

Anunț Avocatul Poporului 
Se suspendă activitatea de acordare a audiențelor la Biroul Teritorial Constanța al instituției Avocatul Poporului

    În perioada 10 martie - 31 martie 2020, Avocatul Poporului a decis ca activitatea de relații cu publicul să se desfășoare NUMAI prin telefon sau poștă,  din motive de siguranță medicală legate de epidemia de Coronavirus.
    Astfel, se suspenda activitatea de acordare a audiențelor la Biroul Teritorial Constanța, urmând ca după această dată, să fie adoptate noi decizii, in funcție de evoluția situației.

Citește comunicatul complet

  • În perioada 02 – 03.04. 2020 se efectuează prima dezinfecție a scărilor de bloc de pe raza orașului Cernavoda ***
  • Organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială pentru persoanele cu domiciliul în orașul Cernavoda
    ***
  •   ***
  • ***
  • Hotărârea nr. 2/25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/03/2011
nr. vizite: 298243
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 04 aprilie 2020 01:38:09