Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
stiri, comunicate de presa, anunturi de interes
 
Data pager
Page size:
select
 507 items in 51 pages
  

    Primăria Cernavoda vă aduce la cunoștință că, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, implementează proiectul „TEAMP-UP-Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. În acest sens, se dorește consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța. 
    Persoanele care doresc să desfășoare activitate de asistent maternal profesionist se pot adresa de luni până joi- orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00- 14.00, Serviciului Management de Caz pentru Copil - Biroul Alternative de tip Familial din Constanța, str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, județul Constanța sau la nr. de telefon 0241/488648, persoană de contact doamna Simona Neli Constantinescu. 
    Condițiile necesare pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist prevăzute de legislația actuală sunt :
 Solicitanții să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;
 Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
 Solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
 Solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței ( demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
 Solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
 Solicitanții să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

25.06.2020

     

Aparatul de analiză a probelor biologice prin Real Time PCR achiziționat de Administrația Publică Locală pentru dotarea Spitalului Orășenesc Cernavoda a fost recepționat integral de la furnizor. Valoarea achiziției este de 161.454 lei, sumă alocată de la bugetul local.

Următorul pas este organizarea spațiului de lucru în cadrul laboratorului de analize din spital și autorizarea analizelor.
Aparatul va fi folosit pentru diagnosticarea rapidă a cazurilor de infecție cu COVID 19 la nivel local, dar și pentru detecția virusurilor și bacteriilor specifice tractului respirator, enterovirusurilor, virusurilor hepatice, detecția HIV, detecția agenților etiologici ai bolilor cu transmitere sexuală, detecția genelor de rezistența bacteriană la antibiotice, diagnostic molecular și monitorizare în neoplazii și leucemii.

Acest echipament este un sistem complex de diagnostic molecular, cu timp de analiză a probelor foarte scurt ce are rolul de a crește calitatea serviciilor medicale oferite cernavodenilor dar și pacienților din localitățile limitrofe.

24.06.2020

Acțiune de dezinsecție pe 30 iunie 2020

În data de 30.06.2020, Primăria orașului Cernavoda, va aplica tratamente în interiorul orașului pentru combaterea insectelor de disconfort – adulți ( țânțari) începând cu ora 21:00.
Durata tratamentului este de circa 4 ore.
Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice. Se recomandă pe perioada de aplicare a tratamentului evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor, precum și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

24 iunie 2020

Începe distribuirea tichetelor sociale pentru Sf. Petru și Pavel.

Primăria orașului Cernavoda, derulează începând cu data de 22.06.2020, ora 09:00, programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL NR. 51/30.01.2020 pentru Sf. Petru și Pavel.
Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcției de Asistență Socială toți beneficiarii de tichete sociale cu următoarele documente în original:
- actul de identitate;
- ultimul cupon de pensie;
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.


Cel de-al doilea transport cu europubele a ajuns la Cernavoda

    Astăzi, 17.06.2020, a sosit la Cernavoda diferența de 2400 de europubele de 120L pentru colectarea deșeurilor din gospodării. 
    Administrația Publică Locală a achizitionat 4800 de astfel de europubele în vederea distribuirii acestora către cetățenii ce locuiesc la casă, două bucăți pentru fiecare gospodărie. 
    Valoarea totată a achiziției este de 310.320 lei fără TVA, bani de la bugetul local.

Primăria Cernavoda va amplasa încă 34 de platforme subterane pentru deșeuri menajere, care se vor adăuga celor 10 montate în anul 2018

    Administrația Publică Locală a încheiat contractul de achiziție pentru obiectivul de investiții “Servicii de elaborare a proiectului tehnic și execuția obiectivului de investiții Platforme gospodărești subterane cu sistem hidrauluic Etapa II, în orașul Cernavoda“ 
    Acest proiect, vine în continuarea investiției implementate în anul 2018, „Amenajarea unui număr de 10 platforme gospodărești subterane cu sistem hidraulic în orașul Cernavoda” 
    34 de platforme subterane vor fi amplasate în 25 de locații în care, în prezent sunt amplasate containerele clasice supraterane precum și în unele locații în care există platforme subterane și este necesară suplimentarea capacității acestora. 
    Prin aceste investiții, Administrația Publică Locală vine în sprijinul cetățenilor prin faptul că, datorită acestui sistem, deșeurile menajere sunt depozitate sub pământ, igienic, se păstrează curățenia și se elimină mirosul în zona în care se aruncă deșeurile.
Valoarea totală a acestui obiectiv de investiție este de 2.423.093,41 lei fără TVA, bani de la bugetul local.

16 iunie 2020

A sosit la Cernavoda primul transport cu europubele

    2400 de europubele de 120L pentru colectarea deșeurilor din gospodării au fost recepționate săptămâna trecută la Cernavoda, urmând ca până la sfârsitul lunii să ajungă și diferența de 2400. 

    După receptia integrală a acestora, europubele vor fi distribuite către populație, două bucăți pentru fiecare gospodărie, una pentru fracția umedă iar cealaltă pentru fracția uscată. 

    Prin această acțiune, Administrația Publică Locală vine în sprijinul comunității în vederea respectării normelor de protecţie a mediului, al sănătăţii populaţiei şi al standardelor de calitate necesare pentru o reciclare corespunzătoare.

15 iunie 2020

Primăria Cernavoda și S.N.N colaborează pentru îmbunătățirea
confortului urban din oraș
    Montarea celor 500 de bănci stradale personalizate cu „Primăria Cernavoda” și „S.N.N” este în plină desfășurare în această perioadă.
Pentru a îmbunătăţi aspectul spaţiilor verzi precum şi pentru creșterea gradului de confort al cetăţenilor acestea sunt amplasate în spațiile și zonele de relaxare de pe raza orașului. 
    Această acțiune vine în urma semnării contractului de sponsorizare între SNN și Orașul Cernavoda, din data de 29.10.2019, ce a avut ca obiect achiziționarea a 500 de bănci de odihnă pentru dotarea parcurilor, străzilor și a zonelor verzi din orașul Cernavoda.
Platforma AVANSIS ONLINE pentru contribuabilii plătitori de impozite și taxe

    Administrația Publică Locală oferă cetățenilor prin Platforma online Avansis acces la baza de date și posibilitatea vizualizării bunurilor impozabile proprietate personală, amenzilor precum și a debitelor de plată pentru acestea. De asemenea cetățenii au posibilitatea de a declara online alte bunuri dobândite în termen de 30 zile, obligație prevăzută de reglementările legale în vigoare fără a fi necesară prezentarea la primărie. 
    Totodată pe această platformă se pot elibera certificate fiscale semnate electronic atât pentru persoane fizice cât și pentru cele juridice. 
    Pentru a avea acces pe platformă, contribuabilii accesează link-ul https://online.primaria-cernavoda.ro/AvansisOnline  
    Autentificarea se face pe baza adresei personale de e-mail și a unei parole alese de utilizator. Odată vizualizate debitele, acestea pot fi plătite prin accesarea https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public  ( plată fără autentificare). 
    Orice alte informații referitoare la utilizarea platformei se regăsesc în manualul de utilizare disponibil pe www.primăria-cernavoda.ro .
Detalii suplimentare la telefon: 0241.487.109. 

 29 mai 2020

 

    Administrația Publică Locală vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități locomotorii de pe raza orașului Cernavoda prin crearea unor modalități adecvate de acces  în condiții de siguranță în imobilele în care își desfășoară activitatea. 
    Două platforme cu acționare electrică, pentru persoane cu dizabilități locomotorii au fost achiziționate și montate, una  la Centrul pentru Informare Cetățeni  iar cealaltă  la clădirea în care activează Direcția Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor și Casieria Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Cernavoda.
    Platformă montată la Centrul pentru  Informare cetățeni asigură accesul beneficiarilor pe verticală iar cea de la sediul Direcției de Asistență Socială este cu prindere pe trepte și scaun rabatabil,  ambele fiind dotate cu  senzori pentru  siguranță.
Aceste platforme sunt ușor de folosit și oferă persoanelor cu dizabilități locomotorii/greu deplasabile, la nevoie, accesul în cele două imobile.

  •    ***
  •       ***
  • Acțiune de dezinsecție pe 30 iunie 2020 ***
  • Începe distribuirea tichetelor sociale pentru Sf. Petru și Pavel.
    ***

  • Cel de-al doilea transport cu europubele a ajuns la Cernavoda
    ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/03/2011
nr. vizite: 308503
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
duminică, 05 iulie 2020 03:20:38