Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată 
- Legea 571/2003, privind Codul fiscal 
- Legea 53/2003, Codul Muncii
b)
structura organizatorică, atribuțiile departamentelorprogramul de audiențe al autorității sau instituției publice, programul de funcționare

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

d) coordonatele de contact ale instituției publice
Primăria Orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța
Telefon: 0241487142, 487148, Fax: 0241239578,
e-mail:
primaria@cernavoda.ro
Site-ul oficial:
www.primaria-cernavoda.ro


e) sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g)
lista cuprinzând documentele de interes public;
h)
lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

  • VĂ INVITĂM SĂ INTRAȚI ÎN RÂNDUL DONATORILOR DE SÂNGE ***
  • Ședința trimestrială a Consiliului de Informare și Consultare a Comunității (CICC) ***
  • Anunț privind modificarea și completarea HCL nr 177/2019 privind locuințele de tip ANL ***
  • Continuă lucrările de întreținere pe străzile din Cernavoda ***
  • Primăria Cernavoda va dota Spitalulul Orășenesc cu computer tomograf
    ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 13/02/2019
nr. vizite: 14776
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 19 septembrie 2019 08:10:37