Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu completările și modificările ulterioare
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- Legea 227/2015, privind Codul fiscal 
- Legea 53/2003, Codul Muncii
b)
structura organizatorică, atribuțiile departamentelorprogramul de audiențe al autorității sau instituției publice, programul de funcționare

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

d) coordonatele de contact ale instituției publice
Primăria Orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța
Telefon: 0241487142, 487148, Fax: 0241239578,
e-mail:
primaria@cernavoda.ro
Site-ul oficial:
www.primaria-cernavoda.ro


e) sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g)
lista cuprinzând documentele de interes public;
h)
lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

  • Cea de-a doua acțiune de dezinfecție a scărilor de bloc va avea loc în perioada 09-10 aprilie 2020 ***
  •    ***
  • Măsuri ce se impun la nivelul SPCLEP - Biroul de Stare Civilă al orașului Cernavoda pe perioada stării de urgență
    ***
  • În perioada 02 – 03.04. 2020 se efectuează prima dezinfecție a scărilor de bloc de pe raza orașului Cernavoda ***
  • Organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială pentru persoanele cu domiciliul în orașul Cernavoda
    ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 30/10/2019
nr. vizite: 16072
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
vineri, 10 aprilie 2020 21:45:49