Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

 

                                     AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acorda conform OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.
Ajutorul lunar pentru energie termică se acordă în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de maxim 786 lei, în cazul familiilor și de maxim 1082 lei, în cazul persoanei singure.
Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, precum și cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri limita maximă a venitului net pe membru de familie este de 750 lei atât în cazul familiilor cât și în cazul persoanei singure.

Acte necesare:
 
- Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială; 
- Actul de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie; 
- Certificatele de naștere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani - original și xerocopie; 
- Certificat de căsătorie/ hotărârea judecătorească de divorț/certificat de deces, atunci când este cazul- original și xerocopie; 
- Hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului - original și xerocopie; 
- Actul de proprietate al imobilului - original și xerocopie; 
- Adeverință de venit (adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în luna precedentă depunerii dosarului și mențiunea dacă beneficiază sau nu de tichete de masă precum și valoarea acestora) cupon pensie/șomaj/ indemnizație, alte documente, după caz, care dovedesc veniturile realizate; 
- Extras de cont (luna anterioară depunerii cererii) pentru toate persoanele majore din familie, care dețin conturi bancare; 
- Acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, rentă/subvenție agricolă, etc.; 
- Act doveditor al anului de fabricație, pentru autoturismele cu o vechime mai mare de 10 ani, aflate în proprietate. 
- Contractul de furnizare energie electrică; (pentru acordarea ajutorului cu energie electrică) 
- Ultima factură de energie electrică (pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică); 
- Alte documente solicitate, după caz.

 

  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
  •                             ACȚIUNE DEZINSECȚIE ***
  • ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE ALBINE - Detalii anunț ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 3625
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
luni, 20 septembrie 2021 11:42:29