Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Anunt 6282 -   vineri, 21 februarie 2020

Având în vedere prevederile art. 478 şi art.4 79 din OUG 57 privind Codul Administrativ, PRIMÃRIA ORAŞULUI CERNAVODA organizeazã concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :
1. să aibã cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promoveazã;
2. sã fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anualã a performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiata, conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
Concursul de promovare în grad va avea loc în data de 25.03.2020, ora 10,00 – proba scrisă și în data de 27.03.2020, ora 10,00 – proba de interviu.
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 zile de la data afişãrii anunţului privind organizarea concursului de promovare, în conformitate cu prevederile art. 127 din HG 611/2008, respectiv pânã în data de 11.03.2020, ora.16,00 la sediul Primariei din str.Ovidiu nr.11 și va conține în mod obligatoriu :
- o copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din HG nr. 611/2008 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primãriei oraşului Cernavoda şi la nr. de telefon : 0241487111

Bibliografie:
1. Constituţia României;
2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică;
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 Rezultatul selecției dosarelor
Anunț amânare concurs de promovare în grad din data de 25.03.2020
  • În perioada 02 – 03.04. 2020 se efectuează prima dezinfecție a scărilor de bloc de pe raza orașului Cernavoda ***
  • Organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială pentru persoanele cu domiciliul în orașul Cernavoda
    ***
  •   ***
  • ***
  • Hotărârea nr. 2/25.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/03/2020
nr. vizite: 76122
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 04 aprilie 2020 01:17:51