Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Anunt 19153  -  joi, 27 iunie 2019

Primăria orașului Cernavoda organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei  funcții publice de execuție vacantă:

Denumirea funcției vacante Compartimentul Bibliografia
Inspector clasa I
Grad: superior
Serviciul Tehnic -
Compartiment Tehnic Investiții

- Constituția României;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
- Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
- Legea 10/1995 republicată privind calitatea în construcții;
- HG 343/2017 – privind modificarea HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor-proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice .


Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei orașului Cernavoda din str. Ovidiu nr. 11 și constă în 3 etape consecutive:
1. selecția dosarelor de înscriere  -
rezultat selecție dosare
2. proba scrisă - în data de 29.07.2019, ora 10:00
3. interviul - în data de 31.07.2019, ora 10.00

Rezultatul selecției dosarelor
Rezultatul probei scrise
Rezultatul probei de interviu 
Rezultatul final
  • Este cert, Spitalul Orășenesc Cernavoda va fi dotat cu computer tomograf! ***
  • Festivalul internațional de muzică corală ”I.D. Chirescu” Cernavoda ***
  • SNN vine în sprijinul cetățenilor cernavodeni cu sponsorizări în valoare de 1.846.868 lei
    ***
  • În atenția apicultorilor ***
  • Exercițiul anual de urgență radiologică "Europa  2019" ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 29/07/2019
nr. vizite: 72573
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 19 noiembrie 2019 09:21:16