Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

ANUNȚ nr. 23681/18.07.2017    Detalii anunț

PRIMÃRIA ORAŞULUI CERNAVODA
amână organizarea concursului de recrutare în vederea ocupãrii
urmãtoarelor funcţii publice de executie vacante din perioada 20 – 23 august 2017 în perioada 21 – 23 august 2017

Serviciul/Biroul/ Compartimentul

Funcţia

Nr. posturi

Bibliografia

SERVICIUL
BUGET-CONTABILITAE

     

INSPECTOR, CLASA I, 
GRAD: SUPERIOR

 

1

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. LEGE   Nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finanţele publice locale, cu modificãrile si completãrile la zi;
5. ORDIN   Nr. 1917 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
6. ORDIN   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

SERVICIUL STRATEGIE SI PROIECTE

INSPECTOR, CLASA I,
GRAD: PRINCIPAL

1

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale
5. Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
6. H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

SERVICIUL STRATEGIE SI PROIECTE

INSPECTOR, CLASA I GRAD: ASISTENT

1

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. Legea nr.315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
5. H.G. nr.759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

COMPARTIMENT TEHNIC INVESTIŢII

INSPECTOR, CLASA I GRAD: DEBUTANT 

1

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările la zi;
5. H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările la zi;
6. Legea nr. 10/1995  privind calitatea în construcţii;

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL

REFRENT, CLASA III GRAD: PRINCIPAL 

1

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. Hotãrârea nr. 218 din 25 martie 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019
5. Ordin nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 - 2019
6. Ordonanta nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

BIROU GESTIONAREA BENEFICIILOR SOCIALE

 

INSPECTOR, CLASA I, GRAD: DEBUTANT 

1

1. Constituţia României
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
5. Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale
6. Lege nr. 17 din  6 martie 2000, Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

COMPARTIMENT APLICAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPŢIE

 

INSPECTOR, CLASA I, GRAD: DEBUTANT  

2

1. Constituţia României
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
4. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
5. Hotãrâre nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public


Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Resurse Umane din cadrul Primãriei oraşului Cernavoda şi la numar telefon : 0241487111.Anunț nr. 21994/03.07.2017     Detalii anunț

Primăria orașului Cernavoda anunță că organizează concurs de recrutare
în data de 08/08/2017 ora 1000- proba scrisă și în data de 11/08/2017 ora 1000- proba interviu,
în vederea ocupării următoarelor funcții de conducere vacante:

Nr. crt 

 Serviciul/
compartimentul

Funcția

Nr. posturi Bibliografie

1

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT

 Șef Serviciu

 1

Legea nr. 188/1999
-
Legea nr. 7/2004
- Legea nr. 215/2001
Legea nr. 7/1996
- Hotărârea nr. 548/1999
- OUG nr. 54/2006
Hotărârea nr. 168/2007

 2

BIROUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

Șef Birou 

1

Legea nr. 188/1999
-
Legea nr. 7/2004
- Legea nr. 215/2001
- Hotărârea nr. 1425/2006
- Legea nr. 319/2006
- OUG nr. 99/2000
- HG nr. 1146/2006
 3 DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ  Director executiv

 1

Constituția României
Legea nr. 188/1999
-
Legea nr. 7/2004
- Legea nr. 215/2001
- Legea nr. 155/2010
- Hotărârea nr. 1332/2010
- Ordonanța nr.  2/2001
  • Fonduri noi pentru dezvoltarea orașului Cernavoda ***
  • AUR pentru sportivii de la C.S. AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA la Finala Campionatului Național de Atletism
    ***
  • ANUNȚ IMPORTANT! ***
  • Raportul primarului  Liviu - Cristian Negoiță după primul an de mandat ***
  • Ziua drapelului și ziua iei sărbătorite la Cernavoda ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 18/07/2017
nr. vizite: 25415
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 25 iulie 2017 07:50:07