Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Anunț nr. nr. 39505/10.11.2017    Detalii anunț
 
PRIMĂRIA ORAȘULUI CERNAVODA anunță că organizează concurs de recrutare în data de 10/01/2018
ora 10:00 - proba scrisă și în data de 22/01/2018 ora 10:00 - proba interviu, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de conducere vacante:

Nr. crt 

 Serviciul/compartimentul

Funcția

Nr. posturi Bibliografie

1

Serviciul Administrație Publică
Fond Locativ, Comunicare și Arhivă

 Șef Serviciu
Clasa I
Grad II

 1

- Legea nr. 215/2001
Legea nr. 7/2004
- Legea nr. 188/1999
- Legea nr. 7/1996
- Legea nr. 152/1998Anunț nr. 36794/25.10.2017   
Detalii anunț

PRIMĂRIA ORAȘULUI CERNAVODA anunță că organizează concurs de recrutare în data de 20/11/2017
ora 10:00 - proba scrisă și în data de 22/11/2017 ora 10:00 - proba interviu, în vederea ocupării următoarelor funcții de execuție de personal contractual, astfel:

Nr. crt 

 Serviciul/compartimentul

Funcția

Nr. posturi

Bibliografie

1

Casa de cultură și Muzeu

 Referent 1

normă redusă 4 ore/zi

 

 

 

- Legea nr. 215/2001
Constituția României
- Legea nr. 477/2004

 2

Centrul de zi Creșa nr. 1
și Creșa nr. 2

 Îngrijitoare

 1

- Legea nr. 215/2001
- Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile
sanitare publice și private

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea
copiilor și tinerilor

-
Legea nr. 17/2000
- Legea nr. 477/2004

 3  Compartiment Protecție
 și Asistență Socială

Îngrijitoare 

 1

- Legea nr. 215/2001
- Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile
sanitare publice și private

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
și sănătate publică privind mediul de viață al populației

- Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea
copiilor și tinerilor
-
Legea nr. 17/2000

 4  Serviciul Administrație Publică Fond Locativ Comunicare și Arhivă

 Inspector de specialitate I

 1

Constituția României
- Legea nr. 215/2001
- Legea nr. 477/2004
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații
de interes public

- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice e aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informații de interes public

- Legea nr. 52 privind transparența decizională
în administrația publică

- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea
activității de soluționare a petițiilor

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisă

Plan interviu

Rezultat contestație

Rezultat interviu


 Anunț nr. 30785/18.09.2017    Detalii anunț
PRIMĂRIA ORAȘULUI CERNAVODA anunță că organizează concurs de recrutare în data de 11/10/2017 ora 10:00 - proba scrisă și în data de 16/10/2017 ora 14:00 - proba interviu, în vederea ocupării următoarelor funcții de execuție de personal contractual, astfel:

Nr. crt 

 Serviciul/compartimentul

Funcția

Nr. posturi Bibliografie

1

Compartiment Piețe Târguri și Oboare

 Administrator 1

 1

- Legea nr. 215/2001
Constituția României
- Legea nr. 477/2004
- Legea nr. 22/1969
- H. G. nr. 348/2004

 2

 Centrul de zi Creșa nr. 1 și Creșa nr. 2

 Infirmieră

 1

- Legea nr. 215/2001
- Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile
sanitare publice și private

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă
și sănătate publică privindmediul de viață al populației

- Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă
privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea
copiilor și tinerilor

- Legea nr. 17/2000
- Legea nr. 477/2004

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă

Plan interviu

Rezultatul probei interviu și rezultatul final
  • Exercițiul Anual de Urgență Radiologică ”Tomis 2017” ***
  • Festivalul internațional de muzică corală I.D. Chirescu ***
  • 25 Octombrie - ZIUA ARMATEI ROMÂNE ***
  • ZIUA ARMATEI ROMÂNE ***
  • Lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor din Cernavoda continuă ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/11/2017
nr. vizite: 37921
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 25 noiembrie 2017 00:20:25