Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Anunț nr. 40888/20018  - data publicării   joi, 27 decembrie 2018

Primăria orașului Cernavoda organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante:


Serviciul/Biroul/ Compartimentul

Funcţia

Bibliografia

SERVICIUL TEHNIC- COMPARTIMENT TEHNIC INVESTIȚII

 

REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II,  GRAD: SUPERIOR
- 1 post -


INSPECTOR, CLASA I,  GRAD: PRINCIPAL
- 1 post -

- Constituția României;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

- Legea 10/1995  republicată privind calitatea în construcții;

- HG 343/2017 – privind modificarea HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor-proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

SERVICIUL PATRIMONIU ȘI CADASTRU

 

INSPECTOR, CLASA I,  GRAD: ASISTENT
- 1 post

- Constituția României;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

- Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

- Legea 287/2009 privind Codul Civil-- Titlul VI  Proprietatea Publică și  Titlul VII Cartea Funciară;

- Ordinul 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei orașului Cernavoda din str. Ovidiu nr. 11 și constă în 3 etape consecutive:
1. selecția dosarelor de înscriere  
2. proba scrisă - în data de 28/01/2019, ora 10:00
3. interviul - în data de 31/01/2019, ora 10.00 

Rezultatul selectiei dosarelor
Rezultatul probei scrise
Rezultat final
  • Ziua lui Mihai Eminescu – Ziua Culturii Naționale
    ***
  •    ***
  • Cernavoda se transformă pentru cinci zile în Orășelul lui Moș Crăciun ***
  • Programul casieriei în perioada sărbătorilor de iarnă ***
  • Moș Crăciun sosește la Cernavoda ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 27/12/2018
nr. vizite: 59293
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 17 ianuarie 2019 09:59:48