Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Anunț nr. 5303/17.02.2017        Detalii anunț

Primăria orașului Cernavoda anunță că organizează concurs de recrutare
în data de 16/03/2017 ora 1000- proba scrisă și în data de 20/03/2017 ora 1000- proba interviu,
în vederea ocupării următoarelor funcții de execuție de personal contractual, astfel:
Nr. crt 

 Serviciul/
compartimentul

Funcția

Nr. posturi Bibliografie

 1

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ

Director

1

- Constituția României
-
Legea 215/2001
- Ordin nr. 1096/2008
- HG 20/2012
Ordin al Autorității Naționale pentru
Turism nr. 65/2013

- Strategia de promovare turistică
în orașul Cernavoda aprobată prin HCL nr. 294/25.11.2013

- Legea 477/2004

 2

CASA DE CULTURĂ ȘI MUZEU

 Director

 1

Constituția României
-
Legea 215/2001
- Legea 52/2003
- Managementul modern -
Editura Teora - Samuel Certo;
-
Legea 544/2001
- Legea 334/2002
- Legea 477/2004

 3

CASA DE CULTURĂ ȘI MUZEU

Muncitor calificat
 (Electrician)
 

 

1

- Legea 319/2006
- Legea 307/2006
- Ordinul privind aprobarea reglementării
tehnice - Normativ pentru proiectarea,
execuția și exploatarea instalațiilor electrice
aferente clădirilor - indicativ I7/2011

- Legea 477/2004

 4

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE

 Îngrijitor

 4

Legea 215/2001
-
Ordin nr. 961/2016
- Ordin nr. 119/2014
- Ordin nr. 1955/1995
- Legea nr. 17/2000
 5 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 Director

 1

- Constituția României
- Legea 215/2001
- Legea nr. 17/2000
- Legea 292/2011
- Legea 477/2004
 6 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 Asistent medical

 1

- Legea 215/2001
- Legea nr. 17/2000
- Legea 477/2004
- Constantin Bocârnea - Boli infecțioase
și epidemiologie;editura Info-Team, 1999
 7 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  Fiziokinetoterapeut

 1

- Legea 215/2001
- Legea nr. 17/2000
- Legea 477/2004
- Rodica Cotoman - Finetoterapie, metodica
desfășurării activității practice,
editura Fundației România de mâine 2005.
 8 COMPARTIMENT PIEȚE TÂRGURI OBOARE ȘI CIMITIRE  Administrator 1

 1

Legea 215/2001
- Legea 477/2004
- Legea 22/1969
- Legea 102/2014
- Hotărârea 348/2004

Rezultat selecție dosare
Rezultatul probei scrise
Planul de interviu
Rezultat contestație proba scrisă
Rezultatul probei interviu

Anunț nr. 2501/27.01.2017        Detalii anunț
Primăria orașului Cernavoda anunță că organizează concurs de recrutare în data de 01/03/2017 ora 1000- proba scrisă și în data de 03/03/2017 ora 1000- proba interviu, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante, astfel:
Nr. crt 

 Serviciul/compartimentul

Funcția

Nr. posturi Bibliografie

 1

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE

Inspector asistentr

1

- Legea nr. 188/1999
- Legea nr.7/2004
-
Legea 215/2001
- Legea nr. 273/2006
Ordin nr.1917/2005
- Ordin nr.1792/2002

 2

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE

Inspector superior
 
 

 

1

- Legea nr. 188/1999
- Legea nr.7/2004
-
Legea 215/2001
- Legea nr. 273/2006
Ordin nr.1917/2005
- Ordin nr.1792/2002

 3

SERVICIUL ACHIZITII

Inspector asistent
 
 

 

1

Legea nr.188/1999
-
Legea nr. 7/2004;
-
Legea nr. 215/2001
- Legea nr.98/2016
-
Hotararea nr. 395/2016

 4

SERVICIUL ACHIZITII

Inspector debutant
 
 

 

1

Legea nr.188/1999
-
Legea nr. 7/2004;
-
Legea nr. 215/2001
- Legea nr.98/2016
-
Hotararea nr. 395/2016
 5  COMPARTIMENT TEHNIC INVESTITII

Inspector debutant
 
 

 

1

- Legea nr.188/1999
- Legea nr. 7/2004
- Legea nr. 215/2001
- Legea nr. 350/2001
- Legea nr. 50/1991
 6  SERVICIU STRATEGIE SI PROIECTE  Inspector debutant  2 - Legea nr.188/1999
- Legea nr. 7/2004
-
Legea 215/2001
- Hotararea nr.398/2015
- Legea nr.315/2004
- Hotararea nr.759/2007
 7 COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

 Referent principal

 1

- Legea nr.188/1999
- Legea nr.7/2004
- Legea 215/2001

-
Legea 145/2014
-
Ordonanta nr. 28/2008
-
Ordonanta nr. 33/2002
 8 BIROU GESTIONAREA BENEFICIILOR SOCIALE

 Inspector debutant

 1

- Legea nr.188/1999
- Legea nr.7/2004
Legea 215/2001
-
Legea nr.292/2011
- Legea nr.272/2004
- Legea nr.448/2006
- Hotararea nr. 268/2007
 9 COMPARTIMENT PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA

 Referent superior

 1

- Legea nr.188/1999
- Legea nr.7/2004
Legea 215/2001
- Legea nr.292/2011
- Legea nr.272/2004
 10 COMPARTIMENT PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA

 Referent asistent

 1

- Legea nr.188/1999
- Legea nr.7/2004
Legea 215/2001
- Legea nr.292/2011
- Legea nr.272/2004

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Plan interviu
Rezultat interviu
Rezultat final

    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 21/03/2017
nr. vizite: 18061
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
marţi, 28 martie 2017 11:02:43