Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
STRATEGIA ANUALA IN ACHIZITII PUBLICE 2020

PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII SI ANEXA PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII ORASUL CERNAVODA 2020

PROGRAM ANUAL ACHIZITII SI ANEXA PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2020
in cadrul proiectului cu finantare europeana
 „Restaurarea mostenirii culturale unice comune si promovarea produsului turistic comun, „ Hamangia – Prima Civilizatie a Vechii Europe” cod ROBG-407


http://www.interregrobg.eu

PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII SI ANEXA PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2020
in cadrul proiectului cu finantare europeana

 „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Cernavoda" cod SMIS 128180
http://mfe.gov.ro/


PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII SI ANEXA PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2020
in cadrul proiectului cu finantare europeana

 „Cresterea eficientei energetice a Iluminatului public in Orasul Cernavoda, Judetul Constanta" (POR 2014-2020)PROCEDURI OPERATIONALE

PO ACHIZITII DIRECTE
PO ANEXA 2
PO ATRIBUIRE CONTRACTE DE FINANTARE/IMPRUMUT


IN PREZENTA SECTIUNE A SIT-ULUI SE VOR POSTA INVITATII DE PARTICIPARE IN VEDEREA ACHIZITIONARII DIRECTE DE PRODUSE SERVICII SAU LUCRARI CE NU SE IDENTIFICA IN CATALOGUL ELECTRONIC SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro)
VOR EXISTA PUBLICATE DOAR ANUNTURILE CE SUNT DE ACTUALITATE si PENTRU CARE NU S-A INCHEIAT PROECEDURA ACHIZITIONARII ACESTORAANUL 2020
   
ANUNT 

   
Achizitionarea de

Servicii de proiectare "Racord termic PT I.D. Chirescu la reteaua de agent primar" Oras Cernavoda, Jud. Constanta in faza de Studiu de Fezabilitate

Invitatie de participare
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
Caiet de sarcini


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 18.12.2020 ora 15.00

Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.


 

ANUNT 
ACHIZITIE PE 5 LOTURI
   
Achizitionarea de

SERVICII DE DIRIGENTIE SANTIER PENTRU EXECUTIA LUCURARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII
"MODERNIZARE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA - 5 LOTURI

Invitatie de participare
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
Caiet de sarcini


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 17.12.2020 ora 14.00

Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
ANUNT 

   Achizitionarea de

Servicii de verificare de calitate a proiectului la cerintele A1, B2, B9, A4, IS-SE, de verificatori atestati MDLPAT, pentru Modificari locale la proiect 421S/2010 Cartier zona sere

Invitatie de participare
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 18.12.2020 ora 14.00

Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.ANUNT 

   
CONSULTARE DE PIATA

PE ELEMENTE TEHNICE SI FINANCIARE PENTRU PREGATIREA
ACHIZITIEI DIRECTE OFFLINE DE

Servicii de Certificare ISO 14001:2015 pentru Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Cernavoda, în cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orăşenesc Cernavoda”, cod SMIS 128180, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 8.2, apelul POR/266/8/l/Operatiunea 8.1.A: Ambulatorii.

DOCUMENTATIA CONSULTARII

INVITATIE LA CONSULTARE DE PIATA
FORMULAR DE OPINII TEHNICE SI FINANCIARE
CAIET DE SARCINI AL SUPUS CONSULTARII
DRAFT DE CONTRACT SUPUS CONSULTARII


TERMEN LIMITA DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR ESTE 06.11.2020
DATA LIMITA DE CONSULTARE 13.11.2020
Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.


  
ANUNT 

   Achizitionarea de

Servicii de evaluare imobile situate pe raza UAT Cernavoda, de catre un expert evaluator autorizat ANEVAR,
 pentru stabilirea valorii de inventar a propretatilor publice si pentru stabilirea valorii de piata a proprietatilor
 private apartinand Orasului Cernavoda, in vederea vanzarii la valoarea lor corecta

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 04.12.2020 ora 14.00

Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
  
ANUNT 

   Achizitionarea de

Servicii de expertiza financiar contabila extrajudiciara in vederea verificarii documentelor
ce au stat la baza acordarii ajutorului de stat pentru energie termica

Invitatie de participare
CONTRACT PRESTARI SERVICII ACTUALIZAT
Formulare

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 26.10.2020 ora 14.00

Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.


  
ANUNT 

    ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI
"CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ILUMINULUI PUBLIC ÎN ORAŞUL CERNAVODA (POR 2014-2020)"
– Modernizarea sistemului de iluminat in Orasul Cernavoda, Judetul Constanta” Cod SMIS 126489, finantat in cadrul Pragramului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii, 3.1, Operatiunea C – Iluminatul Public, apelul POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni, Contract de finantare nr. 5480 din 15.05.2020

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 16.10.2020 ora 11.00

Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.


  
ANUNT 

   Achizitionarea de

Servicii de proiectare "Racord termic PT I.D. Chirescu la reteaua de agent primar" Oras Cernavoda, Jud. Constanta in faza Studiu de Fezabilitate

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
CAIET DE SARCINI
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORIITERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE  ESTE 13.10.2020, ora 14:00
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.  
ANUNT 

   Achizitionarea de

Lucrări ( servicii ) de verificare/mentenanță și reparare hidranți interior și exteriori de pe raza Orașului Cernavoda

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
CAIET DE SARCINI
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORIICLARIFICAREA NR. 1

CLARIFICAREA NR. 2

ERATA 1TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE (MODIFICAT PRIN ERATA NR. 1) ESTE 08.10.2020, ora 14:00
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.


 

  
ANUNT 

 

Servicii de Certificare ISO 14001:2015 pentru Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orăşenesc Cernavoda, în cadrul proiectului “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orăşenesc Cernavoda”, cod SMIS 128180, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 8.2, apelul POR/266/8/l/Operatiunea 8.1.A: Ambulatorii.

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
CAIET DE SARCINI
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII


ERATA PRELUNGIRE TERMEN


Decizie anulare achizitie

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE (MODIFICAT ERATA 1) 09.10.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
ANUNT 

 

 

Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul “Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orăşenesc Cernavoda”, cod SMIS 128180, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectiv specific 8.2, apelul POR/266/8/1 /Operaţiunea 8.1.A: Ambulatorii.

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
FORMULARE
CAIET DE SARCINI
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORIIERATA PRELUNGIRE TERMEN

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE (MODIFICAT ERATA 1) 06.10.2020, ora 14:00
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.ANUNT 

     Servicii de preparare şi servicii de catering la Cãminul pentru Persoane Vârstnice din Orasul Cernavoda, str. 1907, nr.10

Anunt
Caiet de sarcini
Fisa de date
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare servicii
Formular Relatii munca

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 16.09.2020, ora 10:00
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
ANUNT 

 LUCRARI DE REPARATII SI AMENAJARE ALEI IN CIMITIRUL ORTODOX CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

CLARIFICAREA 1 din 01.09.2020

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.


ANUNT 

 LUCRARI DE REPARATII LA CANAL DE EVACUARE APE UZATE, PIATA UNIRII, ORAS CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

Clarificarea 1 din 01.09.2020

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.ANUNT 

 ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tabel EIP
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 08.09.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
ANUNT 

 ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII
"RETEA DE CANALIZARE (MENAJRERA SI PLUVIALA) PE STR. PELICANULUI, CORBULUI SI G.RAL PRAPORGESCU ORAS CERNAVODA"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
Documentatie


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 31.08.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
Pentru a putea deschide fisierul DOCUMENTATIE.rar.docx va rugam sa stergeti extensia ".docx" si sa dezarhivati.
ANUNT 

 ACHIZITIONARE ŞI MONTARE 10 STÂLPI DE ILUMINAT STRADAL CU CELULE FOTOVOLTAICE ŞI CORP DE ILUMINAT PE STR. 9 MAI

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauze contractuale draft
Formulare


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 31.08.2020, ora 11:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.ANUNT

Achizitionarea de Lucrari de reparatii interioare la imobilul situat pe strada Prundului,
baraca 11, ap. 5, aflat in proprietatea Orasului Cernavoda


Invitatie de participare
Lista de cantitati str. Prundului, baraca 11, ap.5
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
Formulare


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 31.08.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.ANUNT

Achizitionarea a 115 cosuri de gunoi stradale pentru Orasul Cernavoda


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 28.08.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.ANUNT

Achizitionarea de
SERVICII DE INTOCMIRE PAC, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, CAIET DE SARCINI SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL CERNAVODA (POR 2014-2020) – Modernizarea sistemului de iluminat in Orasul Cernavoda, Judetul Constanta” Cod SMIS 126489, finantat in cadrul Pragramului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii, 3.1, Operatiunea C – Iluminatul Public, apelul POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni, Contract de finantare nr. 5480 din 15.05.2020Invitatie de participare
Caiet de sarcini

SF ILUMINAT PUBLIC
DRAFT CLAUZE OBLIGATORII
FORMULARE

Raspuns solicitare de clarificare

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 31.08.2020, ora 11:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer.
Pentru a putea deschide fisierul SF ILUMINAT PUBLIC.rar.docx va rugam sa stergeti extensia ".docx" si sa dezarhivati.  ANUNT

Achizitionarea de
                                               "Lucrari de reparatii interioare si exterioare la imobilul situate pe strada Marasesti, nr. 4, ap. 6 aflat in proprietatea Orasului Cernavoda"
Invitatie de participare
Lista de cantitati
Clauzele contractuale obligatorii
Formulare

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorerANUNT

Achizitionarea de
SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ AFERENTĂ OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ELABORARE STUDIU PRIVIND EXTINDEREA SISTEMULUI DE MONIZTORIZARE VIDEO

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

Va rugam sa folositi adresa de corespondenta si depunere oferte floreacatalin@primaria-cernavoda.ro si sa adaugati in copie CC ardeleanradu@primaria-cernavoda.ro

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 10.07.2020, ora 11:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


  
ANUNT

Achizitionare
SERVICII DE ELABORARE STUDII DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA
SERVICIULUI DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN DE PE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
FormulareTERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 29.06.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  
ANUNT

Achizitionare
SERVICII DE EVALUARE IMOBILE SITUATE PE RAZA UAT CERNAVODA DE CĂTRE UN EXPERT EVALUATOR ANEVAR


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 30.06.2020, ora 10:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


 
 
ANUNT

Achizitionare 
Servicii de expertiza tehnica si elaborare documentatie de proiectare Faza DALI "Amenajare strada prelungirea Seimeni (intre str. Nichita Stanescu si iesirea din localitate)" din Orasul Cernavoda, jud. Constanta

Invitatie de participare
Caiet sarcini
Nota conceptuala
Plan de amplasament
Tema de proiectare
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 23.06.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


 
 
ANUNT

Achizitionare 
Servicii de consultanta in managementul proiectului
"Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Cernavoda"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Formulare
 
Clarificarea nr. 1/27.05.2020 postata in data de 28.05.2020

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 05.06.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


 
 
ANUNT

ACHIZITIONARE SERVICII DE EVALUARE A RISCURILOR SAU
A PERICOLELOR LA SECURITATE FIZICA PENTRU OBIECTIVUL MUZEUL LOCAL

INVITATIE DE PARTICIPARE
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 29.05.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


 
 
ANUNT

ACHIZITIONARE SERVICII DE MENTENANTA PE REABILITARE SI
INTRETINERE PENTRU FANTANILE ARTEZIENE DE PE STRADA DACIA (CENTRUL PIETONAL), ORASUL CERNAVODA

Invitatie de participare fantana
Caiet de sarcini fantana
CONTRACT PRESTARI SERVICII ACTUALIZAT
Formulare

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 25.05.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


  
ANUNT

ACHIZITIE RELUATA


ACHZIITIONAREA DE SERVICII DE DIRIGENTIE SANTIER LUCRARI, STRAZI SI PARCARI PRIN TURNARE COVOR
MIXTURA ASFLATICA, ORAS CERNAVODA, IN CURSUL ANULUI 2020"

Invitatie de participare corecta
Caiet de sarcini
Formulare
Clauzele Contractuale Obligatorii

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE OFERTE 18.05.2020, ora 14:00

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer
 
 
ANUNT
ACHIZITIONARE SI FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

Clarificarea Erata nr. 1
Clarificarea nr. 2

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  
ANUNT
ACHIZITIONARE SI FURNIZARE PRODUSE DE PAPETARIE SI BIROTICA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  
ANUNT
ACHIZITIONARE DE SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA SI ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE FAZA DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE STRADA PRUNDULUI 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini si tema de proiectare
Plan
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  
ANUNT
ACHIZITIONARE SI MONTAJ GARD METALIC - 177 ML PENTRU IMPREJMUIREA SI
INFRUMUSETAREA LOCULUI DE JOACA SITUAT PE STRADA MEDGIDIEI

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


  
ANUNT
ACHIZITIONAREA SI FURNIZARE DIVERSE TIPURI DE FLORI SI ARANJAMENTE FLORALE

Invitatie de participare
Tabel
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

 

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  
ANUNT
ACHIZITIONAREA SI FURNIZARE PENTRU DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


  
ANUNT

ACHZIITIONAREA DE SERVICII DE DIRIGENTIE SANTIER LUCRARI, STRAZI SI PARCARI PRIN TURNARE COVOR
MIXTURA ASFLATICA, ORAS CERNAVODA, IN CURSUL ANULUI 2020"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clauze contractuale obligatorii

Clarificarea nr. 1 emisa si postata in data de 14.04.2020

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer  
ANUNT

ACHZIITIONAREA DE SERVICII DE GESTIONARE A POPULATIEI CANINE CU O UNITATE SPECIALIZATA IN
GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DE PE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI CERNAVODA PE ANUL 2020"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauze Contractuale Obligatorii
Model Formulare

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer  
ANUNT

ACHZIITIONAREA DE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN 223 C SI PRELUNGIREA ACESTUIA IN ORASUL CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer  
ANUNT

ACHZIITIONAREA DE " COSTUME SI ELEMENTE ALE UNOR COSTUME POPULARE ROMANESTI", "COSTUME DE SCENA PENTRU REPREZENTANTII ANSAMBLULUI CORAL", SERVICII DE CONFECTIONARE  "COSTUME TRADITIONALE TURCESTI" SI "COSTUME TRADITIONALE CADANA"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini lotul 1
Caiet de sarcini lotul 2
Caiet de sarcini lotul 3
Formulare
Clauzele contractuale obligatorii

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


  
ANUNT
ACHIZITIONARE SERVICII DE INTOCMIRE SCENARIU LA INCENDIU PENTRU OBIECTIVUL " REABILITARE SI PERSONALIZARE CURTE SI
GRADINITA NR. 3 CERNAVODA


INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
Formulare
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


ANUNT
ACHIZITIONARE STUDIU DE FEZABILITATE "AMENAJARE PISTA DE ATLETISM STADIONUL TINERETULUI"


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Nota Concepturala
Tema de proiectare
Formulare
Clauzele contractuale obligatorii

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  
ANUNT
ACHIZITIE RELANSATA
ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE INTRETINERE SI MENTENANTA ILUMINAT PUBLIC STRADAL, PARCURI SI
LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA PE ANUL 2020


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clauzele contractuale obligatorii

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


ANUNT
Achizitionarea si montarea a 2 platforme pentru personae cu dizabilitati locomotorii in Orasul Cernavoda

Invitatie de participare
Formulare
Clauzele contractuale obligatorii
Caiet de sarcini
Clarificarea nr.1
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi Browser-ul Internet explorer sau altele

ANUNT
Achizitionarea a 3 piese de teatru
LOT 1 Achizitionarea a 2 piese de teatru pentru o zi maraton de teatru DIVORTUL ANULUI si AMOR IN FARMACIE
LOT 2 Achizitionarea 1 spectacol de comedie

Invitatie de participare
Formulare
Clauzele contractuale obligatorii

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi Browser-ul Internet explorer sau altele

 ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
 
PANOU USI, USI si FERESTRE DIN TAMPLARIE PVC PENTRU CLADIRILE INSTITUTIEI

Invitatie de participare
Anexa referat
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare
Clarificarea nr. 1
Anexa
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi Browser-ul Internet explorer sau altele


 ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ORGANIZARE ACTIVITATI SI
MANIFESTARII ARTISTICE SPECIFICE SARBATORIRII ZILEI INTERNATIONALE A ROMILOR 2020

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare
Clarificare nr.1
ERATA
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi Browser-ul Internet explorer sau altele


 ANUNT

ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ELABORARE STUDII DE OPORTUNITATE PENTRU DEALEGAREA
SERVICIULUI DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN DE PE
DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

 ANUNT

ACHIZITIONAREA DE PRODUSE DE CURATENIE
IN CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE CAIETULUI DE SARCINI

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

In urma solicitarilor de clarificari din partea unui operator economic interesat, autoritatea contractanta a formulat urmatorele raspunsuri:

Clarificarea nr. 1

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer ANUNT

ACHIZITIONAREA DE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE IN CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE CAIETULUI DE SARCINI

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

Erata

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


 ANUNT

ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ASIGURARE OBLIGATORIE SI FACULTATIVA A IMOBILELOR AFLATE IN
PROPRIETATEA ORASULUI CERNAVODA IMPOTRIVA CALAMITATILOR NATURALE:
CUTREMURE, ALUNECARI DE TEREN SI INUNDATII CONFORM LEGII NR. 260/2008

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tabel imobile locuinte
Tabel imobile proprietati UAT
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

In urma solicitarilor de clarificari din partea unui operator economic interesat, autoritatea contractanta a formulat urmatorele raspunsuri:

Clarificarea nr 1

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer ANUNT
ACHIZITIONARE CARTI DE BIBLIOTECA

Invitatie de participare
Anexa tabel carti
Formulare


In urma solicitarilor de clarificari din partea unui operator economic interesat, autoritatea contractanta a formulat urmatorele raspunsuri:


Clarificarea nr. 1

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer


 ANUNT

ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE INTRETINERE SI MENTENANTA ILUMINAT PUBLIC STRADAL, PARCURI SI
LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA PE ANUL 2020


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract prestari servicii
Formulare

 
**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

ANULATA- NU A FOST PREZENTATE OFERTE CONFORM SAU ACCEPTABILE

  
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE SPECIALITATE IN VEDEREA ACHIZITIONARII DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE PENTRU
CONTRACTUL DE DELEGARE ILUMINAT PUBLIC


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract de prestari servicii
Formulare

**Pentru o vizualizare corecta si descarcarea corecta a documentatiei folositi internet explorer

  

ANUNT

ACHIZITIONAREA A 20 APARATE DE FITNESS


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract furnizare produse
Formulare
  

ANUNT

ACHIZITIONAREA A 5 FOISOARE DE LEMN IN ORASUL CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Contract furnizare produse
Formulare  
ANUL 2019
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE DE EXPERTIZA TEHNICA, AUDITARE ENERGETICA, INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA DALI
PENTRU OBIECTIVUL "RECOMPARTIMENTARE ETAJ, IMOBIL CU DESTINATIA DE CANTINA, STR. CAZARMII

        
Caiet de sarcini si Tema de proiectare
Nota conceptuala
Planse
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE REVELION 2019
Invitatie de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE ANEXA 2 LEGEA 98/2016

CLARIFICAREA 1/ RASPUNS NOTIFICARE PREAALBILA- POSTATA IN DATA DE 13.12.2019
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE
GESTIONARE A CAINLIOR FARA STAPAN DE PE DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE DEZINSECTIE,
DEZINFECTIE SI DERATIZARE A DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU delegarea serviciului de dezinsectie dezinfectie si deratizare a domeniului public al orasului Cernavoda

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ASIGURARE OBLIGATORIE SI FACULTATIVA A IMOBILELOR AFLATE IN
PROPRIETATEA ORASULUI CERNAVODA IMPOTRIVA CALAMITATILOR NATURALE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tabel imobile locuinte
Tabel imobile proprietati UAT
CONTRACT PRESTARI SERVICII
/Formulare

ANUNT

ACHIZITIONAREA SI
 FURNIZAREA DE CONSUMABILE PENTRU APARATE FAX SI
PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAMENTELE INFORMATICE CARE APARTIN PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

ANUNT

ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE SPALARE SI IGIENIZARE
PENTRU AUTOTURISMELE INSTITUTIEI

Invitatia de participare
Anexa referat
ANUNT

ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE MENTENANTA SI INTRETINERE PENTRU TAMPLARIA
PVC CU GEAM TERMOPAN PENTRU CLADIRILE PRIMARIEI

Invitatie de participare
ANUNT

ACHIZITIONAREA SI MONTAREA A 5 FOISOARE DE LEMN IN ORASUL CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


  
ANUNT
     ACHIZITIONAREA DE

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE

 

  ANUNT      ACHIZITIONAREA DE   
     CARTI BIBLIOTECA ORASENEASCA CERNAVODA

Invitatie de participare
Lista carti
Formulare
Clauze contractuale

 ANUNT
ACHIZITIONAREA DE

SERVICII DE INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA IN FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
"RETEA DE CANALIZARE MENAJERA STR. NICOLAE BALCESCU SI STR. INDIGUIRII, RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA
STR. NICOLAE IORGA, RACORDUI IN RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, ORAS CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tema de proiectare
PLANURI DE SITUATIE
Nota de prezentare
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII PROIECTARE MODEL BUN
FormulareANUNT
ACHIZITIONAREA DE
„Servicii de mentenanta necesare functionarii in parametrii normali a componentelor aferente instalatiei de captare si evacuare a apelor pluviale de pe strada Canalului, a stavilarului precum si a motopompei din dotare”

ANULATA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Draft Contract prestari servicii (Clauzele contractuale obligatorii)
Formulare

CLARIFICAREA NR. 1 emisa si publicata in data de 22.10.2019


DECIZIE ANULARE ACHIZITIE DIRECTA
 38217/15.11.2019

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
BARIERE AUTO conform Caiet de sarcini - RELUATA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
"LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUPRATERANI - RELUATA"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE CURIERAT,
CONSTAND IN PRELUAREA, PRELUCRAREA, TRANSPORTUL SI
LIVRAREA LA DESTINATARI DE COLETE/DOCUMENTE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare


Clarificarea nr 1

  

ANUNT

SERVICII PRESTATE DE MEDIC NUTRITIONIST PRIN INTOCMIREA A 8 MENIURI SAPTAMANALE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA SI MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
"LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI - RELUATA"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
"LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARATII CRESA NR. 2, SITUATA PE STR. 9 MAI"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Lista cu cantitati
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONARE DE SERVICII
INCHIRIERE MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE CU SOFER PE RUTA:
CERNAVODA, ROMANIA – ORHID, REPUBLICA MACEDONIA DE NORD, in perioada 22-26 august 2019

CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Invitatie de participare
Formulare
Raspuns Clarificare


  

ANUNT
 ACHIZITIONARE DE
"SERVICII DE CURIERAT, CONSTAND IN PRELUAREA, PRELUCRAREA,
TRANSPORTUL SI LIVRAREA LA DESTINATARI DE COLETE/DOCUMENTE"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Modele formulare
Raspuns solicitare de clarificari

  

ANUNT
 ACHIZITIONARE SI MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Modele formulare


  
  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII DE ACOMPANIAMENT ARTISTIC ZILELE ORASULUI CERNAVODA IN PERIOADA 15 AUGUST 2019
SERVICII ANEXA LEGEA 98/2016
PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE


INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


NOTA:
SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR SE VA DESFASURA IN DATA DE 06.08.2019 ora 14:10 LA SEDIUL ACHIZITORULUI ORASUL CERNAVODA
Str. Ovidiu, nr.11, Localitatea Cernavoda, Jud. Constanta, sala 10 in prezenta comisiei de evaluarea si a imputernicitilor operatorilor economici participant


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII ARTISTICE PENTRU ZILELE ORASULUI CERNAVODA IN PERIOADA 15-18 AUGUST 2019
SERVICII ANEXA LEGEA 98/2016
PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE


INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

NOTA:
SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR SE VA DESFASURA IN DATA DE 29.07.2019 ora 14:10 LA SEDIUL ACHIZITORULUI ORASUL CERNAVODA
Str. Ovidiu, nr.11, Localitatea Cernavoda, Jud. Constanta, sala 10 in prezenta comisiei de evaluarea si a imputernicitilor operatorilor economici participanti


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII DE INTRETINERE, MENTENANTA SI REPARARE A ECHIPAMENTULUI DE STINGERE A INCENDIULUI -
HIDRANTI INTERIORI DIN DOTAREA CLADIRILOR AFLATE IN PROPRIETATEA
ORASULUI CERNAVODA SI HIDRANTI EXTERIORI AFLATI IN RETEAUA PUBLICA A ORASULUI

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
Erata/Clarificare din oficiu

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA de

LOT   1: PREGATIRE FRONT DE LUCRU PENTRU MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
LOT 2: ACHIZITIONARE SI MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
Invitatie de participare
Caiet de sarcini Lot 1
Caiet de sarcini Lot 2
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de

LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI – RELUATA
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
LUCRARI DE RIDICARE LA COTA A CANALELOR PLUVIALE TRANSVERSALE DE
 PRELUARE APE PLUVIALE / RECEPTORI PLUVIALI DE PE STRAZILE ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Liste cu cantitati de lucrari
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
Formulare

  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII DE PREPARARE SI FURNIZARE A MESEI CALDE LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE DIN ORASUL CERNAVODA, STR. 1907, NR. 10

Invitatie de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare servicii


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
LUCRARI DE INTRETINERE TROTUAR SI REDARE A CIRCULATIEI PIETONALE
STRADA MIHAI EMINESCU DE LA STRADA CUZA VODA LA STRADA RASARITULUI

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI.docx
Formulare


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU POLITIA LOCALA – ORAS CERNAVODA 


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA:
PROIECTARE SI EXECUTIE AMENAJARE DE PROTECTIE GOSPODARIE DE APA
"CANAL DE EVACUARE APE PLUVIALE" STR. CANALULUI - ZONA STADION IDEAL 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE INTRETINERE SI MENTENANTA ILUMINAT PUBLIC STRADAL,
PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA

Erata
Invitatie de participare

Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE MOBILIER URBAN
PENTRU ORASUL CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN 223C SI PRELUNGIREA ACESTUIA, IN ORASUL CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tema de proiectare
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ELABORARE
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU RETEAUA DE CANALIZARE (MENAJERA SI PLUVIALA) PE STR. PELICANULUI, CORBULUI SI G.RAL PRAPORGESCU"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tema de proiectare
Clauze contractuale
FormulareANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ELABORARE
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PLATFORME GOSPODARESTI SUBTERANE CU SISTEM HIDRAULIC" 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini, tema de proiectare si anexa
CONTRACT PRESTARI SERVICII
FORMULAREANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 

STUDIU STIINTIFIC PRIVIND REALIZAREA CIRCUITULUI FUNCTIONAL AL MUZEULUI DIN STRADA OVIDIU,
NR. 19 (FOSTA GARNIZOANA) - DEMERSURI DE INFIINTARE A MUZEULUI DE ISTORIE MILITARA SI LOCALA CAROL I CERNAVODA

Invitatie de participare
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI INTRETINERE INSTALATII ELECTRICE PENTRU
CLADIRILE PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
EVALUARE IN SCOPUL ACTUALIZARII SI INREGISTRARII REZULTATELOR
EVALUARII IN CONTABILITATE A DOMENIULUI PUBLIC AL UAT CERNAVODA

INVITATIE DE PARTICIPARE
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI – RELUATA
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare
Clarificare nr 1Erata

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE LUCRARI DE INTRETINERE ALEI DE ACCES STRADA SALCIEI CARTIER COLUMBIA, ORAS CERNAVODA, IN CURSUL ANULUI 2019

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Lista cu cantitatile de lucrari
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
INCHIRIERE, INTRETINERE SI IGIENIZARE TOALETE ECOLOGICE MOBILE PE RAZA ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
Servicii de intretinere si mentenanta iluminat public stradal, parcuri si locuri de joaca in Orasul Cernavoda” - RELUATA

INVITATIE DE PARTICIPARE
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII ACTUALIZAT
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
 ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIA MUNCII

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA SI FURNIZARE
DIVERSE TIPURI DE FLORI SI ARANJAMENTE FLORALE

Invitatie de participare
TABEL
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
PRODUSE DE PAPETARIE SI BIROTICA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare
Clarificarea nr. 1

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU EXECUTIA: " LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI SI PARCARI PRIN
TURNARE COVOR MIXTURA ASFALTICA, ORAS CERNAVODA, JUDET CONSTANTA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE PROIECTARE INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI STINGERE INCENDIU,
SURSA DE APA SI CURENT CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE, STR. 1907

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI INTRETINERE INSTALATII ELECTRICE PENTRU
CLADIRILE PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI

              "LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare

Clarificarea nr 1  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA SI FURNIZAREA DE 
PRODUSE PROTOCOL

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
SERVICII

     Servicii de intretinere si mentenanta iluminat public stradal, parcuri si locuri de joaca in Orasul Cernavoda  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
PRODUSE

     PLATFORMA INTEGRATA pentru gestionarea locurilor de veci din localitatea Cernavoda”


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI

              LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA ANEXA CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA
 DIN STR. DACIA nr. 5 ( FOSTA ARHIVA)”

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI

              Proiectare si Executie 2 ( doua) foraje si a imoprejmuirilor aferente in vederea 
                asigurarii unei surse secundare de apa potabila in caz de situatii de urgenta”


  

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
      Servicii de cercetare in vederea realizarii unui studiu asupra culturii " HAMANGIA",  
   
In Romania, in cadrul proiectului < Restaurarea mostenirii comune si promovarea produsului touristic comun, Hamangia 
                        – Prima Civilizatie a Vechii Europe>- COD ROBG407

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare
Pagina Antet- Fiecare fila a Ofertelor va contine Antetul IINTERREG

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
BARIERE AUTO conform Caiet de sarcini

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


ANUNT
ACHIZITIONAREA DE

Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si deratizare a domeniului public al Orasului Cernavoda 2019

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
DUAE PDF
DUAE XML


CLARIFICAREA NR. 1 postata in data de 03.05.2019


* DUAE se va complete conform instrctiunilor de elaborare DUAE elaborate de ANAP si prin intermediul sitului https://ec.europa.eu/tools/espd

** Intrucat din motive tehnice sit-ul nu permite si incarcarea fisierelor de tip .XML.ppt., rar., va rugam sa descarcati fisierele si
sa redenumiti fisierul din ".doc" in ".xml, .ppt .rar" dupa care sa il deschideti cu aplicatia specifica ( WINRAR, POWERPOIN, SAU INCARCARE PE https://ec.europa.eu/tools/espd etc)


ANUNT
ACHIZITIONAREA DE

Servicii de proiectare  DALI, Audit Energetic, Expertiza Tehnica pentru 9 Blocuri de locuinte, respectiv Blocurile 1,3,8,10  din Str. Plantatiei, Bloc B din str Pinilor, Blocurile 11,12,14,15 din Str. Liliacului

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Clarificarea nr. 1 postata in data de 03.04.2019


  
ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
Servicii de inginerie pentru verificarea executiei lucrarilor in cadrul proiectului < Restaurarea mostenirii comune si promovarea produsului turistic comun "Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe >cod ROBG-407

 

  • Anunț important ***
  • Anunț E-DISTRIBUȚIE Dobrogea ***
  • Anunț ***
  • Anunț important ***
  •      ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 04/12/2020
nr. vizite: 808925
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 05 decembrie 2020 11:01:23