Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 2017PLANUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE 2017

 
  INVITATIE POSTARE IN CATALOGUL ELECTRONIC SEAP SERVICII

Achizitionarea a 1000 portii de meniuri de 1 decembrie 2017 

Invitam toti operatorii economici interesati sa posteze in catalogul electronic SEAP produs de catalog conform specificatiilor  din documentul anexa de mai jos

ANEXA SPECIFICATII TEHNCIE

Termenl limita de postare in SEAP este data de 28.11.2017 ora 11:00, orice produs de catalog postat peste aceasta data nu va fi luata in considerare

Autoritatea contractanta va cauta in catalogul seap produsul de catalog sub denumirea "meniuri 1 decembrie 2017 cernavoda"
Cade in sarcini operatorilor economici denumirea serviciilor conform denumirii de mai sus


Invitatie de participare
Achizitionarea de carti de biblioteca


Invitatie de participare
Tabel editabil volume de carte.doc
  
Invitatie de participare
Achizitionarea bariere rutiere


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clauze contractuale


Invitatie de participare
Achizitionarea unor servicii de cantina si servicii de catering pentru persoanele
afectate in cazul producerii unei situatii de urgenta

Anunt de participare
Invitatie de participare
Caiet de sarcini  
 
Invitatie de participare

Achizitionarea de servicii de organizare festivaluri, Servicii de organizare Festivalul de muzica Corala I.D. Chirescu

Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Clauzele Contractuale obligatorii  

 
Anunt
Achizitionarea de servicii de dirigentie santier pentru lucrarea " Modernizare imobil str. Ovidiu, nr. 17- Fosta comenduire"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Clauzele contractuale obligatorii  

ANUNT
Achizitia directa Servicii de asistenta tehnica pentru managementul implementarii si supervizarea lucrarilor
pentru obiectivul de investitii | Bazin de inot semiolimpic"

Invitatie de participare asistenta bazin
Caiet de sarcini bazin de inot
Clauze contractuale
Formulare
Formular DUAE
Clarificare 2 Bazin

CLARIFICARE 1 (fara link atasat),
 "Dintr-o eroare tehnica de la data postarii documentatiei pe site si pana in prezent 02.11.2017 ora 8:57, nu se putea descarca documentul aferent "Clauzelor contractuale obligatorii". S
-a procedat la refacerea linkului, iar inepand cu data 02.11.2017 ora 08:58, acesta este functional si poate fi descarcat

Clarificarea nr. 2 (link atasat)

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml sau rar")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa doc. si sa o introduceti pe cea de .rar ( fisierul este o extensie de tip rar, in el se regasesc xml si pdf)

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 
  

  
ANUNT
Achizitia directa produse 5 statii de autobuz

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare
Formular DUAE** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml sau rar")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa doc. si sa o introduceti pe cea de .rar ( fisierul este o extensie de tip rar, in el se regasesc xml si pdf)

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter   
ANUNT
Achizitia directa de servicii:
Asistenta tehnica pentru managementul implementarii si
supervizarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii „ Via Verde Cernavoda ”
 Revitalizarea Orasului Cernavoda prin refunctionalizarea terenurilor destructurate
si crearea de spatii verzi pentru petrecerea timpului liber


INVITATIE VIA VERDE REV
Formular DUAE PDF
/Caiet de sarcini asistenta tehnica Via verde
Formular DUAE
Formulare
Clauze contractuale
Clarificarea nr. 1 asist
Clarificare 2 via
Clarificare 3 via
Clarificarea 1
( VA RUGAM SA REDESCARCATI INVITATIA SI CLAUZELE CONTRACTUALE PRIN ACCESAREA LINKURILOR AFERENTE)

Clarificarea nr. 2 (link atasat)


Clarificarea nr. 3 (link atasat)** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa doc.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 


    
ANUNT
Achizitionarea directa de Servicii de cantina si servicii de catering
pentru persoanele afectate, in cazul producerii unei situatii de urgenta

Anunt si Invitatie de participare
Caiet de sarcini


ANUNT
Achizitionarea directa de Servicii Asigurare obligatorie si facultativa a imobilelor
cu  destinatia de locuinte aflate in proprietatea orasului Cernavoda 


Invitatie de participare
CAIET DE SARCINI
TABEL LOCUINTE
Clarificarea nr.1


  ANUNT
Achizitionarea directa de servicii expertiza tehnica si audit energetic pentru
Obiectivul de investitii "Modernizare Camin de Batrani str. 1907, nr. 10 Cernavoda

Invitatie
Caiet de sarcini
Formulare
Clauze Contractuale Obligatorii
DUAE


** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip ".xml" sau ".rar")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa .doc, (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa espd-request.rar. Se va dezarhiva arhiva si se vor utiliza in crearea DUAE fisierul XML ( fisierul pdf va fi utilizat doar pentru consultare DUAE in format PDF)


Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


ANUNT  
Achizitionarea de servicii de arhivare fizica a 150 ml

Invitatie
Caiet de sarcini
Clauze contractuale obligatorii

Nota: Nu este necesara completarea tuturor formularelor puse la dispozitia de Autoritatea Conbtractanta, ci doar de acele ce sunt solicitate in invitatia de participare

ANUNT
Achizitionarea directa de Legitimatii, insigne si port legitimatii


Anunt
Invitatie
Caiet de sarcini
Draft contract
Clarificarea nr. 1
  
ANUNT
Achizitionarea de:
 „Servicii cultural-artistice pentru Zilele Orasului Cernavoda"
in perioada 15-20 August 2017


Anunt/Invitatie de participare la procedura

Formular DUAE - PDF

Formularul DUAE - XML

Formulare

Sectiunea I Fisa de date

Clauze contractuale

Caiet de sarcini

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa xls, (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa espd-request.xls


Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filterANUNT
Achizitionarea directa de: 
„Servicii de internet fibra optica, servicii de internet wireless, host domain si televiziune – Lot 1

si Servicii de internet pentru camere de supraveghere video – Lot 2”


Anunt

Invitatie de participare

Contract Draft internet

Formulare

Caiet de sarcini LOT 1

Caiet de sarcini LOT 2ANUNT
Achizitionarea de piese de schimb si consumabile pentru echipamente informatice

Invitatie de participare

CAIET DE SARCINI  ANUNT
Achizitionarea de Produse de curatenie pentru cladirile aflate in administratia Orasului Cernavoda, Judetul Constanta


Anunt

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Clauzele contractuale

Formulare

Formular DUAE-PDF

Formular DUAE-XML

Clarificarea nr. 1

Clarificarea nr. 2

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa xls, (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa espd-request.xls

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


  
 ANUNT
Achizitionarea urmatoarelor lucrari:

LUCRARI DE MENTENANTA ILUMINAT PUBLIC STRADAL, PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA

Anunt
Caiet de sarcini Lot 1

Caiet de sarcini Lot 2

Formular DUAE PDF

Formularul DUAE XML

Sectiunea I Fisa de date

Clauze contractuale obligatorii

Formulare

Clauze contractuale obligatorii-Modificate

Clarificare nr. 1

Formularul F1

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa xls, (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa espd-request.xls

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter ANUNT
Achizitionarea de Servicii elaborare DALI Reabilitarea si modernizarea unor strazi in Orasul Cernavoda, Judetul Constanta
Anunt

Invitatie

Formulare

Caiet de Sarcini si Tema de proiectare

Clauzele contractuale

DUAE

CLARIFICAREA 1

CLARIFICAREA 2

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea xml)  la DUAE va rugam sa descarcati documentul si sa dati click dreapta si sa il deschideti cu WinRAR sau un alt utilitar de dezarhivare, 

 INAUNTRUL ACESTUI DOCUMENT SE AFLA FISIERUL IN PDF SI IN EXTENSIE xml

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter


  ANUNT
Achizitionarea de produse papetarie si birotica

Anunt

Invitatie

Formulare

Caiet de Sarcini si Anexa

Clauzele contractuale

Clarificarea nr. 1

DUAE

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea xml/rar)  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa doc, (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa espd-request.zip

 INAUNTRUL ACESTUI DOCUMENT SE AFLA FISIERUL IN PDF SI IN EXTENSIE xml

 Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter  ANUNT
Achizitionarea de Lucrari reparatii acoperis Piata Unirii

Anunt

Invitatie de participare

Formulare

Caiet de sarcini

Clauzele contractuale

DUAE
** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea "xml/rar")  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa ".doc", (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa ".xml", documentul ramanand cu denumirea "espd-request.xml"

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter 


 ANUNT

   Achizitionarea prin
Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale
şi al altor servicii Specifice
Anexa 2:
  

                                 “Servicii de preparare şi furnizare a mesei calde Pentru cantina de a
jutor social si servicii de catering la Cãminul pentru Persoane Vârstnice din Orasul Cernavoda, str. 1907, nr.10”

Anunt

Caiet de sarcini

Clauze contractuale.doc

Formulare

Formular DUAE- PDF espd-request

Sectiunea I Fisa de date

Formular DUAE in varianta XML espd-request.xls

Clarificare/Erata Clarificare nr. 1/Erata

Anexa Clarificare nr. 1 - Tabel nominal

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea xml)  la DUAE va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa xls, (dupa descarcarea lui) ramanand doar extenisa espd-request.xls

 Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filterANUNT

Achizitionarea directa de Lucrari de montaj "Tubulatura hota bucatarie Gradinita cu program prelungit nr. 7 - La Balon Cernavoda"


Invitatie de participare

Caiet de sarcini


ANUNT
Achizitionarea de:
 Reabilitarea si modernizarea unor strazi, Reabilitare si modernizare poduri rutiere str. Medgidiei Oras Cernavoda- Proiectare in faza DALI+PT+CS"

Anunt

Invitatie de participare

Formular DUAE - PDF

DUAE XML

Formulare

Clauzele contractuale

Caiet de sarcini

Tema de proiectare

Raport de expertiza

** Din cauza mijloacelor tehnice (sit-ul nu permite incarcarea unui fisier de tip "xml")  la DUAE XML va rugam sa dati redenumire acestuia si sa stergeti extenisa .doc, (dupa descarcarea lui) si sa il redenumiti xls, ramanand denumirea complete devenind espd-request.xls


Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute în prezenta Fişă de date a achiziţiei, ofertantul are obligatia de a prezenta iniţial  DUAE. DUAE se va completa de operatorii economici interesati prin intermediul accesarii urmatorului link
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
  • Exercițiul Anual de Urgență Radiologică ”Tomis 2017” ***
  • Festivalul internațional de muzică corală I.D. Chirescu ***
  • 25 Octombrie - ZIUA ARMATEI ROMÂNE ***
  • ZIUA ARMATEI ROMÂNE ***
  • Lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor din Cernavoda continuă ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 24/11/2017
nr. vizite: 103019
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
sâmbătă, 25 noiembrie 2017 00:08:41