Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii EUROPENESTRATEGIA ANUALA IN ACHIZITII PUBLICE 2019

PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII SI ANEXA PROGRAM ANUAL DE ACHIZITII ORASUL CERNAVODA 2019

PROGRAM ANUAL ACHIZITII SI ANEXA PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2019 
in cadrul proiectului cu finantare europeana
 „Restaurarea mostenirii culturale unice comune si promovarea produsului turistic comun, „ Hamangia – Prima Civilizatie a Vechii Europe” cod ROBG-407
http://www.interregrobg.eu

PROCEDURI OPERATIONALE

PO ACHIZITII DIRECTE
PO ANEXA 2
PO ATRIBUIRE CONTRACTE DE FINANTARE/IMPRUMUT


IN PREZENTA SECTIUNE A SIT-ULUI SE VOR POSTA INVITATII DE PARTICIPARE IN VEDEREA ACHIZITIONARII DIRECTE DE PRODUSE SERVICII SAU LUCRARI CE NU SE IDENTIFICA IN CATALOGUL ELECTRONIC SEAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro)
VOR EXISTA PUBLICATE DOAR ANUNTURILE CE SUNT DE ACTUALITATE si PENTRU CARE NU S-A INCHEIAT PROECEDURA ACHIZITIONARII ACESTORA  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
"LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUPRATERANI - RELUATA"


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE CURIERAT,
CONSTAND IN PRELUAREA, PRELUCRAREA, TRANSPORTUL SI
LIVRAREA LA DESTINATARI DE COLETE/DOCUMENTE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare


Clarificarea nr 1

  

ANUNT

SERVICII PRESTATE DE MEDIC NUTRITIONIST PRIN INTOCMIREA A 8 MENIURI SAPTAMANALE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA SI MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
"LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI - RELUATA"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
"LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARATII CRESA NR. 2, SITUATA PE STR. 9 MAI"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Lista cu cantitati
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONARE DE SERVICII
INCHIRIERE MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE CU SOFER PE RUTA:
CERNAVODA, ROMANIA – ORHID, REPUBLICA MACEDONIA DE NORD, in perioada 22-26 august 2019

CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Invitatie de participare
Formulare
Raspuns Clarificare


  

ANUNT
 ACHIZITIONARE DE
"SERVICII DE CURIERAT, CONSTAND IN PRELUAREA, PRELUCRAREA,
TRANSPORTUL SI LIVRAREA LA DESTINATARI DE COLETE/DOCUMENTE"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Modele formulare
Raspuns solicitare de clarificari

  

ANUNT
 ACHIZITIONARE SI MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Modele formulare


  
  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII DE ACOMPANIAMENT ARTISTIC ZILELE ORASULUI CERNAVODA IN PERIOADA 15 AUGUST 2019
SERVICII ANEXA LEGEA 98/2016
PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE


INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


NOTA:
SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR SE VA DESFASURA IN DATA DE 06.08.2019 ora 14:10 LA SEDIUL ACHIZITORULUI ORASUL CERNAVODA
Str. Ovidiu, nr.11, Localitatea Cernavoda, Jud. Constanta, sala 10 in prezenta comisiei de evaluarea si a imputernicitilor operatorilor economici participant


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII ARTISTICE PENTRU ZILELE ORASULUI CERNAVODA IN PERIOADA 15-18 AUGUST 2019
SERVICII ANEXA LEGEA 98/2016
PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE


INVITATIE DE PARTICIPARE
FISA DE DATE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare

NOTA:
SEDINTA DE DESCHIDERE A OFERTELOR SE VA DESFASURA IN DATA DE 29.07.2019 ora 14:10 LA SEDIUL ACHIZITORULUI ORASUL CERNAVODA
Str. Ovidiu, nr.11, Localitatea Cernavoda, Jud. Constanta, sala 10 in prezenta comisiei de evaluarea si a imputernicitilor operatorilor economici participanti


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII DE INTRETINERE, MENTENANTA SI REPARARE A ECHIPAMENTULUI DE STINGERE A INCENDIULUI -
HIDRANTI INTERIORI DIN DOTAREA CLADIRILOR AFLATE IN PROPRIETATEA
ORASULUI CERNAVODA SI HIDRANTI EXTERIORI AFLATI IN RETEAUA PUBLICA A ORASULUI

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare
Erata/Clarificare din oficiu

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA de

LOT   1: PREGATIRE FRONT DE LUCRU PENTRU MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
LOT 2: ACHIZITIONARE SI MONTARE ASCENSOR LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
Invitatie de participare
Caiet de sarcini Lot 1
Caiet de sarcini Lot 2
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de

LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI – RELUATA
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
LUCRARI DE RIDICARE LA COTA A CANALELOR PLUVIALE TRANSVERSALE DE
 PRELUARE APE PLUVIALE / RECEPTORI PLUVIALI DE PE STRAZILE ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Liste cu cantitati de lucrari
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
Formulare

  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
SERVICII DE PREPARARE SI FURNIZARE A MESEI CALDE LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE DIN ORASUL CERNAVODA, STR. 1907, NR. 10

Invitatie de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare servicii


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
LUCRARI DE INTRETINERE TROTUAR SI REDARE A CIRCULATIEI PIETONALE
STRADA MIHAI EMINESCU DE LA STRADA CUZA VODA LA STRADA RASARITULUI

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI.docx
Formulare


  
ANUNT
 ACHIZITIONAREA de
ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU POLITIA LOCALA – ORAS CERNAVODA 


Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA:
PROIECTARE SI EXECUTIE AMENAJARE DE PROTECTIE GOSPODARIE DE APA
"CANAL DE EVACUARE APE PLUVIALE" STR. CANALULUI - ZONA STADION IDEAL 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE INTRETINERE SI MENTENANTA ILUMINAT PUBLIC STRADAL,
PARCURI SI LOCURI DE JOACA IN ORASUL CERNAVODA

Erata
Invitatie de participare

Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE MOBILIER URBAN
PENTRU ORASUL CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN 223C SI PRELUNGIREA ACESTUIA, IN ORASUL CERNAVODA, JUDETUL CONSTANTA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tema de proiectare
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ELABORARE
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU RETEAUA DE CANALIZARE (MENAJERA SI PLUVIALA) PE STR. PELICANULUI, CORBULUI SI G.RAL PRAPORGESCU"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Tema de proiectare
Clauze contractuale
FormulareANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ELABORARE
"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU PLATFORME GOSPODARESTI SUBTERANE CU SISTEM HIDRAULIC" 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini, tema de proiectare si anexa
CONTRACT PRESTARI SERVICII
FORMULAREANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 

STUDIU STIINTIFIC PRIVIND REALIZAREA CIRCUITULUI FUNCTIONAL AL MUZEULUI DIN STRADA OVIDIU,
NR. 19 (FOSTA GARNIZOANA) - DEMERSURI DE INFIINTARE A MUZEULUI DE ISTORIE MILITARA SI LOCALA CAROL I CERNAVODA

Invitatie de participare
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI INTRETINERE INSTALATII ELECTRICE PENTRU
CLADIRILE PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
EVALUARE IN SCOPUL ACTUALIZARII SI INREGISTRARII REZULTATELOR
EVALUARII IN CONTABILITATE A DOMENIULUI PUBLIC AL UAT CERNAVODA

INVITATIE DE PARTICIPARE
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI – RELUATA
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare
Clarificare nr 1Erata

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE LUCRARI DE INTRETINERE ALEI DE ACCES STRADA SALCIEI CARTIER COLUMBIA, ORAS CERNAVODA, IN CURSUL ANULUI 2019

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Lista cu cantitatile de lucrari
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE
INCHIRIERE, INTRETINERE SI IGIENIZARE TOALETE ECOLOGICE MOBILE PE RAZA ORASULUI CERNAVODA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
Servicii de intretinere si mentenanta iluminat public stradal, parcuri si locuri de joaca in Orasul Cernavoda” - RELUATA

INVITATIE DE PARTICIPARE
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII ACTUALIZAT
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
 ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIA MUNCII

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA SI FURNIZARE
DIVERSE TIPURI DE FLORI SI ARANJAMENTE FLORALE

Invitatie de participare
TABEL
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
PRODUSE DE PAPETARIE SI BIROTICA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare
Clarificarea nr. 1

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU EXECUTIA: " LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI SI PARCARI PRIN
TURNARE COVOR MIXTURA ASFALTICA, ORAS CERNAVODA, JUDET CONSTANTA

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE PROIECTARE INSTALATII DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI STINGERE INCENDIU,
SURSA DE APA SI CURENT CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE, STR. 1907

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE 
SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI INTRETINERE INSTALATII ELECTRICE PENTRU
CLADIRILE PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA 

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZITIE
Formulare  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI

              "LUCRARI DE PROIECTARE, MONTARE SI CONTORIZARE HIDRANTI STRADALI SUBTERANI"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Formulare

Clarificarea nr 1  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA SI FURNIZAREA DE 
PRODUSE PROTOCOL

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
SERVICII

     Servicii de intretinere si mentenanta iluminat public stradal, parcuri si locuri de joaca in Orasul Cernavoda  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
PRODUSE

     PLATFORMA INTEGRATA pentru gestionarea locurilor de veci din localitatea Cernavoda”


  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI

              LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA ANEXA CLADIRII PRIMARIEI ORASULUI CERNAVODA
 DIN STR. DACIA nr. 5 ( FOSTA ARHIVA)”

  

ANUNT
 ACHIZITIONAREA DE
LUCRARI

              Proiectare si Executie 2 ( doua) foraje si a imoprejmuirilor aferente in vederea 
                asigurarii unei surse secundare de apa potabila in caz de situatii de urgenta”


  

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
      Servicii de cercetare in vederea realizarii unui studiu asupra culturii " HAMANGIA",  
   
In Romania, in cadrul proiectului < Restaurarea mostenirii comune si promovarea produsului touristic comun, Hamangia 
                        – Prima Civilizatie a Vechii Europe>- COD ROBG407

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare
Pagina Antet- Fiecare fila a Ofertelor va contine Antetul IINTERREG

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
BARIERE AUTO conform Caiet de sarcini

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT FURNIZARE PRODUSE
Formulare


ANUNT
ACHIZITIONAREA DE

Servicii de Dezinsectie, Dezinfectie si deratizare a domeniului public al Orasului Cernavoda 2019

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII
DUAE PDF
DUAE XML


CLARIFICAREA NR. 1 postata in data de 03.05.2019


* DUAE se va complete conform instrctiunilor de elaborare DUAE elaborate de ANAP si prin intermediul sitului https://ec.europa.eu/tools/espd

** Intrucat din motive tehnice sit-ul nu permite si incarcarea fisierelor de tip .XML.ppt., rar., va rugam sa descarcati fisierele si
sa redenumiti fisierul din ".doc" in ".xml, .ppt .rar" dupa care sa il deschideti cu aplicatia specifica ( WINRAR, POWERPOIN, SAU INCARCARE PE https://ec.europa.eu/tools/espd etc)


ANUNT
ACHIZITIONAREA DE

Servicii de proiectare  DALI, Audit Energetic, Expertiza Tehnica pentru 9 Blocuri de locuinte, respectiv Blocurile 1,3,8,10  din Str. Plantatiei, Bloc B din str Pinilor, Blocurile 11,12,14,15 din Str. Liliacului

 

INVITATIE DE PARTICIPARE
CAIET DE SARCINI
FORMULARE
CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Clarificarea nr. 1 postata in data de 03.04.2019


  
ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
Servicii de inginerie pentru verificarea executiei lucrarilor in cadrul proiectului < Restaurarea mostenirii comune si promovarea produsului turistic comun "Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe >cod ROBG-407

 


ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ORGANIZARE ACTIVITATI SI MANIFESTARII
ARTISTICE SPECIFICE SARBATORIRII ZILEI INTERNATIONALE A ROMILOR 2019 - PROCEDURA RELUATA

Invitatie de participare RELUATA
Caiet de sarcini-reluat
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare - Draft
Formulare servicii -DraftANUNT
ACHIZITIONAREA DE
SERVICII DE ORGANIZARE ACTIVITATI SI MANIFESTARII
ARTISTICE SPECIFICE SARBATORIRII ZILEI INTERNATIONALE A ROMILOR 2019
Invitatie de participare
Caiet de sarcini
CONTRACT PRESTARI SERVICII - Draft
Formulare - Draft
Formulare servicii -Draft
In atentia tuturor operatorilor economici interesati:
Adresa anulare procedura

Mentionam ca procedura de aribuire va fi reluata.

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
 Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie in cadrul proiectului <”Restaurarea mostenirii comune
si promovarea produsului turistic comun "Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe”> cod ROBG-407

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare
Pagina Antet- Fiecare fila a Ofertelor va contine Antetul IINTERREG

PROCEDURA RELUATA   
ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
   Servicii de design grafic, machetare si tiparire/productie a 1000 brosuri, 500 afise, 1000 pliante, 2 panouri temporare si 2 placi permanente si publicarea a 2 anunturi platite in presa in cadrul proiectului < Restaurarea mostenirii culturale unice commune si promovarea produsului touristic comun, “Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe> cod ROBG-407ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
   Servicii de consultanta in managementul proiectului in cadrul proiectului
< Restaurarea mostenirii comune si promovarea produsului turistic comun "Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe ">cod ROBG-407


ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
"Rigole pluviale de scurgere – Elementi de scurgere din beton vipropresat – 10.000 de bucati"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare
Clarificarea nr. 2ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
 
Servicii de interpretariat in limbile romana-bulgara in cadrul proiectului
< Restaurarea mostenirii comune si promovarea produsului turistic comun "Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe ">cod ROBG-407

ANUNT
ACHIZITIONAREA DE
 Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie in cadrul proiectului <”Restaurarea mostenirii comune
si promovarea produsului turistic comun "Hamangia- Prima Civilizatie a Vechii Europe”> cod ROBG-407

Invitatie de participare
Caiet de sarcini
Clauzele contractuale
Formulare
Pagina Antet- Fiecare fila a Ofertelor va contine Antetul IINTERREG

CLARIFICAREA/ERATA NR. 1 POSTATA IN DATA DE 21.02.2019
-CORECTARE EROARE TEHNOREDACTARE-
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR 01.03.2019 ora 14:00


PROCEDURA ANULATA IN DATA DE 04.03.2019, INTRUCAT PANA LA DATA LIMITA DE 01.03.2019 ora 14:00, NU A FOST PRIMITA NICI O OFERTA
ANUNT
Achizitionarea de Lucrari
"LUCRARI DE IGIENIZARE LA CRESA NR. 1, SITUATA PE STR. TUDOR VLADIMIRESCU"

Invitatie de participare
Caiet de sarcini si Lista de cantitati
Clauze contractuale obligatorii
Formulare
DUAE PDF
DUAE XML

* DUAE se va complete conform instrctiunilor de elaborare DUAE elaborate de ANAP si prin intermediul sitului https://ec.europa.eu/tools/espd

** Intrucat din motive tehnice sit-ul nu permite si incarcarea fisierelor de tip .XML.ppt., rar., va rugam sa descarcati fisierele si
sa redenumiti fisierul din ".doc" in ".xml, .ppt .rar" dupa care sa il deschideti cu aplicatia specifica ( WINRAR, POWERPOIN, SAU INCARCARE PE https://ec.europa.eu/tools/espd etc)    

ANUNT
Selectie de oferte pentru contractarea unui imprumut in suma de maxim 15.000.000 lei pentru sustinerea
 financiara a obiectivului de interes public local
“Reabilitare si modernizare drum judetean 223C si prelungirea acestuia in orasul Cernavoda, judetul Constanta”
 

Invitatie de participare
Documentatie descriptiva
Declaratie persoane cu functii de decizie
Buget rectificat 30.08.2018
Situatii financiare 2015
Situatii financiare 2016
Situatii financiare 2017
Situatii financiate IUNIE 2018
Lista de investitii 30.08.2018
Strategia 2015-2020

ANEXAM AZI 03.10.2018, DOCUMENTE SUPORT IN COMPLETAREA DOCUEMNTATIEI EXISTENTE

ANEXA 1.3.
ANEXA 1.4.
HCL 47/2017
HCL 208/2018
RECTIFICARE BUGETARA SEPTEMBRIE 2018

ANEXAM AZI 04.10.2018, DOCUMENTE SUPORT IN COMPLETAREA DOCUMENTATIEI EXISTENTE

PREZENTARE ORAS CERNAVODA . ppt ( REDENUMITI FISIERUL SI SCHIMBATI EXTENSIA din .doc in ppt (powerpoint)

ANEXAM AZI 05.10.2018, DOCUMENTE SUPORT IN COMPLETAREA DOCUMENTATIEI EXISTENTE

ANALIZA CHELTUIELI 2015-2017

ANALIZA VENITURI 2015-2017

PREZENTARE ORAS CERNAVODA.ppt ( REDENUMITI FISIERUL SI SCHIMBATI EXTENSIA din .doc in ppt (powerpoint)

PRINCIPALI CONTRIBUITORI

RAPORT PRIMARIA CERNAVODA SEPTEMBRIE 2018.ppt ( REDENUMITI FISIERUL SI SCHIMBATI EXTENSIA din .doc in ppt (powerpoint)

VENITURI SEPTEMBRIE 2017- SEPTEMBRIE 2018


CLARIFICAREA NR. 1 - EXTINDERE TERMEN

** Intrucat din motive tehnice sit-ul nu permite si incarcarea fisierelor de tip .XML.ppt., rar., va rugam sa descarcati fisierele si
sa redenumiti fisierul din ".doc" in ".xml, .ppt .rar" dupa care sa il deschideti cu aplicatia specifica ( WINRAR, POWERPOIN,  etc)
 
  • VĂ INVITĂM SĂ INTRAȚI ÎN RÂNDUL DONATORILOR DE SÂNGE ***
  • Ședința trimestrială a Consiliului de Informare și Consultare a Comunității (CICC) ***
  • Anunț privind modificarea și completarea HCL nr 177/2019 privind locuințele de tip ANL ***
  • Continuă lucrările de întreținere pe străzile din Cernavoda ***
  • Primăria Cernavoda va dota Spitalulul Orășenesc cu computer tomograf
    ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 05/09/2019
nr. vizite: 496950
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 19 septembrie 2019 08:12:51