Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Program de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi – Infiintare si amenajare Parc Sofia.

Administratia locala intentioneaza infiintarea si amenajarea unui parc in zona Dealul Sofia (perimetrul strazilor Salciei si Canalului, pe o suprafata de aproximativ 15.000 mp. Proiectul se incadreaza in Programul National de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, care se realizeaza din fonduri alocate de Administratia Fondului de Mediu.
Pentru realizarea acestui obiectiv, Primaria Cernavoda a solicitat obtinerea de fonduri nerambursabile in valoare de 1.000.000 de lei.
Parcul va fi amenajat cu alei si platforme pietonale, mobilier urban, fantana arteziana, ceas electronic, sistem de iluminat, loc de joaca pentru copii dotat cu topogane, balansoare, leagane. Spatiul verde va ocupa o suprafata importanta din parc si va fi amenajat cu arbori, arbusti, liane, trandafiri si alte flori.

Reconstructie ecologica si impadurirea terenurilor degradate ori improprii folosintelor agricole aflate in proprietatea orasului Cernavoda – 68,62 ha

Primaria orasului Cernavoda a luat initiativa participarii la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate, program finantat de Administratia Fondului de Mediu.
Astfel, administratia locala a propus spre impadurire doua suprafete. Una dintre ele de 18ha se afla in extravilanul orasului, in partea de NE a orasului iar cealalta in suprafata de 50,6 ha este situata de asemenea in extravilan, in zona de est in apropierea centralei nucleare. Cele doua suprafete sunt formate din parcele de teren agricol – pasune si teren arabil ce a facut obiectul reconstituirii islazului orasului.
Amplasarea acestora in apropierea obiectivului nuclear, continuitatea terenurilor actuale ocupate de padure prin infiintarea celor noi, largirea microclimatului forestier reprezinta consecinte positive pentru orasul Cernavoda si contribuie la imbunatatirea calitatii mediului din zona.


Port turistic Cernavoda

Cernavoda oras la Dunare – administratia locala si-a propus infiintarea unui Port turistic care sa se integreze armonios in arhitectura urbanistica a orasului. Zona identificata este in aval de podurile care traverseaza Dunarea, la cca 1,5 km de oras si are o suprafata de 20.302 mp. Accesul din oras se poate face usor putand fi realizat atat cu mijloace auto cat si pietonal.
Prin amplasamentul si infrastructura existenta, portul va oferi un potential ridicat de valorificare a turismului nautic, activitati sportive si de agrement. Se intentioneaza ca Portul de la Cernavoda sa devina o destinatie importanta pentru navele de agrement care naviga de-a lungul Dunarii spre litoralului romanesc. Portul va fi prevazut cu ponton si dane de acostare pentru vase mici si medii, spatii de agrement si petrecere a timpului liber pentru localnici dar si pentru turistii care poposesc la Cernavoda.
Portul turistic Cernavoda este un proiect de dezvoltare locala de maxima importanta pentru orasul nostru, ce va duce la relansarea economica si sociala prin dezvoltarea activitatilor turistice în zona.

Proiectul se afla in faza de elaborare a studiului de fezabilitate si proiectului tehnic, urmand ca pentru realizarea investitiei sa se atraga fonduri externe.


Centrul civic

Unul dintre proiectele Primariei Cernavoda in anul 2010 este crearea unui Centru civic asemanator oraselor europene. Aceasta implica reabilitarea spatiului urban dezvoltat pe axa Primarie – Stadion, cu includerea parcului central si a spatiilor comerciale amplasate adiacent.

Proiectul urmareste realizarea unui spatiu urban polivalent, reprezentativ, care sa reflecte spiritul locului si in care sa se gaseasca puncte de interes care sa atraga cetatenii in activitati socio - culturale si de relaxare. Centrul de interes al zonei il va reprezenta o fantana muzicala intr-o compozitie inedita cu un traseu de fantani de pardoseala. Aceasta va conferi reprezentanta zonei, oferind posibilitatea organizarii de spectacole de lumina, muzica si culoare in aer liber. De asemenea, vor fi inserate elemente arhitecturale ca paviment decorativ, pergole, fantani arteziene.

Proiectul prevede si revitalizarea functionala a Parcului Central prin toaletarea vegetatiei existente si plantarea de material dendrologic nou, ambientarea cu mobilier urban, ceasuri stradale, infochioscuri, panouri publicitare. Tot in parcul central se va insera un skatepark, cu piste si ansambluri specifice si zone de sedere pentru participanti. Se va reamenaja scena existenta astfel incat sa constituie fundal monumentului existent si sa-i confere monumentalitate. In fata accesului catre monument se va crea o piateta necesara ceremonialelor si paradelor.
Se va amenaja si un spatiu umbrit de o pergola pe care se pot agata plante cataratoare, servind drept spatiu de contemplare si recreere pentru persoanele varstnice. Se vor introduce elemente romantice, tip alei vernaculare si piatete pentru tinerii indragostiti. In partea de est a Parcului central se propune realizarea unui amfiteatru cu scena pentru organizarea de spectacole in aer liber.

De asemenea, in cadrul proiectului mai este prevazuta rezolvarea parcarilor si a fluxurilor de circulatie din zona centrala.

In prezent zona centrala este perceputa mai degraba ca o zona de tranzit, fara elemente de atractie care sa oprasca pietonul din tranzit si sa il invite sa participe. Cladirea Primariei – reprezentativa pentru oras nu este pusa in valoare asa cum merita. De aceea, in fata Primariei se vor realiza ansambluri plastice care sa puna in valoare cele doua statui existente printre care cea a Ganditorului de la Hamangia – element de marca a orasului. Pentru a realiza un centrul asemanator oraselor civilizate, strada care traverseaza zona centrala se va transforma intr-o esplanada pietonala, circulatia carosabila fiind preluata de strazile paralele cu aceasta.

Se urmareste imbogatirea imaginii de ansamblu si de detaliu prin iluminarea publica, decorativa si ambientala cu stalpi de iluminat a cailor de circulatie, parcarilor, aleilor principale, aleilor secundare si a locurilor de joaca, reflectoare pentru punerea in evidenta a unor copaci cu valoare sau pozitie deosebita si pentru generarea de accente in cadrul tablourilor de vegetatie. Statuile si monumentul vor fi iluminate arhitectural cu reflectoare speciale.

Primaria orasului a realizat anul trecut un sondaj de opinie ale carui rezultate indica ca locuitorii Cernavodei isi doresc ca orasul sa se schimbe, sa existe mai multe locuri de plimbare, de petrecere a timpului liber atat pentru copii si tineri cat si pentru adulti si varstnici, in special zona centrala.

Proiectul se afla in faza de elaborare a studiului de fezabilitate si proiectului tehnic. Valoarea investitiei este de max.3 mil euro si se vor accesa fonduri europene pentru realizarea sa.

Cartier de locuinte

Ansamblul de locuinte propus se va construi în zona de nord a orasului, pe o suprafata de cca. 7 ha, la iesirea spre localitatea Seimeni, în perimetrul delimitat de strazile R.Iordachescu - T.Stravru - I.D.Chirescu - DJ 223. Cartierul de locuinte va fi alcatuit din circa 21 de blocuri cu regim de înaltime parter si etaj, având fiecare 10 – 12 apartamente. Se preconizeaza obtinerea a maxim 252 unitati locative, respectiv garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere.

Descriere functionala
Tronsonul propus este alcatuit din 12 unitati locative dispuse astfel :
- 8 apartamente cu 2 camere repartizate suprapus cate 4 pe fiecare nivel
- 2 garsoniere repartizate suprapus pe fiecare nivel
- 2 apartamente de 3 camere, repartizate suprapus la parter si etaj
Garsoniera este formata din:
- living room
- hol acces
- bucatarie cu loc de masa
- baie
Apartamentul cu doua camere este format din :
- living room
- hol acces
- bucatarie cu loc de masa
- baie pe zona mediana, cuplata cu bucataria
- dormitor cu orientare pe latura posterioara, cu balcon continuu pe toata lungimea

Apartamentul cu trei camere este format din :
- hol acces
- living room
- bucatarie cu loc de masa
- baie
- dormitoare pe latura posterioara cu balcon continuu
- grup sanitar pozitionat intre cele doua dormitoare
Accesul la parter se face la fiecare unitate locativa in parte.Accesul la etaj se face de pe coridorul comun, deschis si acoperit pentru protejare la intemperii.

Suprafata garsoniera = 45,6 mp
Suprafata apartament 2 camere = 64,2 mp
Suprafata apartament 3 camere = 81,7 mp

Apartamentele si garsonierele sunt dotate cu bai echipate complet, ventilate prin ghene de aerisire cuplate cu aerisirea hotei din bucatarie.Pentru apartamentele cu 3 camere s-a prevazut un grup sanitar suplimentar s-a prevazut un grup sanitar suplimentar echipat cu vas wc si lavoar. Incalzirea spatiilor interioare precum si a apei calde menajere se va face din punctele termice prevazute in zona, s-au prevazut corpuri de incalzire din fonta pentru fiecare spatiu in parte.
Prin HCL 35/2010 a fost aprobat Programul de coordonare a modalitatii de construire locuinte in zona Sere.
Administratia locala Cernavoda va finanta si executa lucrarile de infrastructura ( canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentari cu apa, retele de termoficare, alimentari cu energie electrica, iluminat public, ziduri de sprijin, trame stradale, parcari, etc).
Sursele de finantare vor fi surse proprii, surse atrase sau orice alte forme de surse legal constituite. Lucrarile vor fi scoase la licitatie in conformitate cu OUG 34/2006, dupa elaborarea documentatiei faza PT + DDE + CS.
S-a aprobat procedura de organizare si selectare a antreprenorului/ antreprenorilor care urmeaza sa execute lucrarile de construire a blocurilor ( tronsoane) de locuinte din zona Sere.

In vederea selectionarii constructorilor de locuinte in zona Sere, Primaria va organiza licitatie publica deschisa. Termenul de finalizare a constructiilor va fi de maxim 18 luni de la primirea amplasamentului. Dupa finalizarea constructiilor, locuintele vor fi vandute catre cetateni conform cererilor acestora inregistrate in baza de date a Biroului Patrimoniu – Cadastru, in conditiile de calitate si pret stabilite prin Protocolul de intelegere incheiat intre Consiliul local Cernavoda si antreprenori.
Pretul evaluat ce se va impune prin caietul de sarcini este de 490 euro/mp ( TVA inclus).
Cartierul va fi amenajat cu parcaje auto, locuri de joaca si platforme gospodaresti, spatii verzi cu amenajari si dotari edilitare si mobilier urban. Zona de locuinte va beneficia de racorduri de alimentare cu energie electrica, telefonie, alimentare cu apa si canalizare, retea de termoficare. Proiectul cartierului mai prevede spatii pentru servicii, parcuri, locuri de joaca pentru copii, unitati de invatamant.

Sursele de finantare vor fi surse proprii, surse atrase sau orice alte forme de surse legal constituite. Valoarea totala a investitiei – 20 mil euro

Modernizarea retelei de apa – canalizare

2, 5 milioane de euro vor fi investiti la Cernavoda in infrastructura orasului. Proiectul este finantat de Compania Nationala de Investitii ( CNI) si bugetul local si prevede reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala din zona centrala; reabilitarea statiilor de pompare ape uzate; extinderea retelei de canalizare reabilitarea conductei de aductiune apa potabila in zona de traversare a canalului Dunare - Marea Neagra.
Au fost aprobati indicatorii tehnico – economici si a principalelor caracteristici tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii, proiectul tehnic si detaliile de executie. In prima faza se va executa reteaua de canalizare in cartierele Dealul Sofia si Voicu Danciu, urmand reabilitarea canalizarilor menajere si pluviala in zona centru pe strada Dacia. In acelasi proiect se va reabilita si conducta de aductiune apa potabila pe un tronson de 820 m ce traverseaza podul Sf Maria si reabilitarea a 4 statii de pompare ape uzate SP Atom, SP CNE, SP parc si SP Columbia.

Centru de management al situatiilor de urgenta la Cernavoda

Primaria orasului Cernavoda a luat initiativa construirii in oras a unui Centru de management al situatiilor de urgenta, pentru asigurarea resurselor si coordonarea actiunilor in situatii de urgenta. Centrul de management al situatiilor de urgenta are ca scop protectia vietii cetatenilor, a bunurilor si mediului inconjurator.

In prezent orasul Cernavoda nu are un Centru pentru situatii de urgenta care sa asigure urgentele la nivelul intregului oras. Existenta unui asemenea centru este extrem de importanta si necesara pentru comunitatea din Cernavoda, deoarece se va micsora semnificativ timpul de raspuns la urgente si dezastre.

In cadrul centrului de management se vor desfasura activitati de informare, monitorizare, pregatire specifice situatiilor de urgenta. Se va asigura colaborarea permanenta intre institutiile care actioneaza in cazul situatiilor de urgenta ( inundatii, cutremure, accident nuclear, alunecari de teren, incendii, caderi abundente de zapada, interventii medicale, …) Calitatea serviciilor acordate cetatenilor in cazul situatiilor de urgenta se va imbunatati considerabil, populatia va fi mai bine informata si instruita astfel incat sa stie cum sa actioneze in cazul unor situatii de urgenta. Realizarea unei astfel de investitii presupune activitati multiple si complexe, de aceea vor aparea locuri de munca pentru cernavodeni, in diverse specializari.
Pana in prezent, Primaria orasului a realizat studiul de fezabilitate pentru construirea Centrului de management pentru situatii de urgenta, urmeaza proiectul tehnic si gasirea fondurilor necesare pentru realiarea investitiei.
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 04/12/2013
nr. vizite: 23444
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 28 octombrie 2021 20:01:34