Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Cernavoda și al Serviciilor Publice Locale înființate în subordinea Consiliului Local Cernavoda, aprobat prin H.C.L. nr. 194/27.08.2014

Anexa 15

 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢÃ A PERSOANELOR

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1    - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Cernavoda, este organizat în subordinea Consiliului Local al oraşului Cernavoda, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 –   (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.

                (2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Cernavoda este organizat, în condițiile  legii ca un compartiment funcțional , fara personalitate juridica, prin hotărâre a consiliului local. 


Art. 3
- (1) Scopul serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.
               (2) Activitatea serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

Art. 4 – Activitatea serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este coordonată şi controlată metodologic, în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. şi de Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Constanţa.

Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător.
                 (2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.


Vezi Anexa 15 la HCL 194/2014

  • Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor la Cernavoda ***
  • Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat și Ziua Victoriei sărbătorite la Cernavoda
    ***
  • Probleme cetățenești în atenția Consilierilor Locali din Cernavoda ***
  • ANUNȚ PUBLIC ***
  • ”Românii au talent” în județul Constanța  ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 02/07/2015
nr. vizite: 5651
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 25 mai 2017 19:12:46