Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
 
    A fost semnat contractul privind execuția lucrărilor
                 aferente  obiectivului de investiții 
                       ”VIA VERDE CERNAVODA”

    Ieri, 27.06.2018 a fost semnat contractul privind execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”VIA VERDE CERNAVODA” Revitalizarea orașului Cernavoda prin refuncționalizarea terenurilor destructurate și crearea de spații verzi pentru petrecerea timpului liber, investiție ce va fi realizată în proportie de 100% din bani de la Bugetul Local. 
    Terenul alocat investiției în valoare de 7,013,619.48 lei este amplasat în orașul Cernavoda, de o parte și de alta a străzii Canalului între Dealul Sofia și Canalul Dunăre - Marea Neagră pe o suprafața totală de 71099mp. 
    Din suprafața totală, 7070 mp reprezintă suprafața amenajată cu: alei pietonale, pistă și parcare de biciclete, locuri de joacă, foișoare, pavilioane, chioșcuri, platforme înierbate, podețe, amfiteatru, 2 scene și fântâni iar restul terenului va fi ocupat de spații verzi frumos amenajate. 
    Scopul acestui proiect este acela de a crea un spațiu inedit de petrecere a timpului liber și agrement, adresat tuturor categoriilor de vârste, prin realizarea pistei de biciclete și a aleilor pietonale ce străbat spațiul verde și leagă elemente individuale cum ar fi locuri de joacă pentru copii, locuri amenajate pentru sport, meditație și relaxare, contribuind astfel la creșterea potențialului de promenadă și de utilizare de către public a spațiului verde. 
    De asemenea, acest proiect pune în valoare elementele identitar-culturale ale orașului Cernavoda, prin conectarea centrului istoric al orașului cu Canalul Dunăre-Marea Neagră și fluviul Dunarea. 
    Lucrările vor fi executate de către un agent economic din județ iar următorii pași sunt predarea amplasamentului către constructor și emiterea ordinului de începere al lucrărilor.
Conform devizului de lucrări acestea se vor derula pe parcursul a 18 luni.

De interes
ANUNȚ în atenția proprietarilor de albine și păsări

    Vă informăm că în perioada 30.06.2018 – 04.07.2018, se vor efectua tratamente fitosanitare în livadă (cais și prun), la fosta Ferma 3, pomicolă limitrofă a orașului, cu produse fito-sanitare toxice pentru albine, păsări și om.
Lucrarea se va efectua – Terestru
Produsul folosit – Insecto-fungicide
Agregatul folosit – Tractor U 650 + Mașină de stopit
Data începerii – 30.06.2018
Data terminării – 04.07.2018

Detalii anunț
ANUNȚ ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE
Vă aducem la cunostință că în perioada cuprinsă între 01.06.2018-04.06.2018, se vor efectua tratamente în livadă, la fosta Ferma 3 pomicolă, limitrofă a orașului cu produse insecto-fungicide toxice pentru om, animale si albine .
Lucrarea se va efectua terestru.
Locul acțiunii – În pomicola limitrofă orașului (fosta ferma 3)
Data începerii tratamentului: 01.06.2018
Data terminării tratamentului: 04.06.2018
Produse folosite ( substante): Insecto-fungicide
Agregatul folosit : Tractor U650 , masina de stropit tractata .
Substanța folosită este toxică 24 de ore de la aplicare pentru albine, animale, păsări.
Detalii anunț
ANUNȚ
    Vă informăm că în data de 21/05/2018, Primăria orașului Cernavoda va aplica tratamente în interiorul localității pentru combaterea insectelor de disconfort adulți (țânțari).
    Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice, 24 de ore din momentul aplicării.
Lucrarea se va efectua - terestru
Produsul folosit - K-OTHRINE PROFI EC 250
Data aplicării - 21/05/2018
Durata aplicării - 4 ore, începând cu ora 21:00
    Proprietarii de albine sunt rugați să ia măsurile necesare pentru protejarea albinelor.
    Deasemenea, pe perioada de aplicare a tratamentului se recomandă evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, vârstnicilor și a persoanelor cu afecțiuni respiratorii.
    Relații suplimentare la tel 02410487122.
Detalii anunț
Ultimele stiri
A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de infrastructură în cartierul Zona Sere

    În data de 21.06.2018 la Primăria orașului Cernavoda s-au semnat contractele privind execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ” Cartier Zona Sere – Infrastructură”. Terenul aferent obiectivului este în suprafață de 6,00 ha și se află în intravilanul orașului Cernavoda, în zona de ieșire spre localitatea Seimeni. 
    Reamintim pe această cale faptul că la începutul acestui an, în data de 19.01.2018 a fost semnat contractul de finanțare în valoare de 11.075.243,00 lei, sumă alocată orașului Cernavoda de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Național de Dezvoltare . 
    Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 12.882.907,82 lei, diferența fiind suportată din Bugetul Local al orașului Cernavodă.
Execuția lucrărilor a fost împărțită pe loturi, respectiv:
Lot I – Rețele de apă și canalizare menajeră și pluvială;
Lot II – Rețele termice;
Lot III – Rețea pentru iluminatul public și pentru consum casnic;
Lot IV – Sistematizare pe verticală și infrastructură + suprastructură rutieră; 
    Licitațiile pentru toate aceste lucrări au fost câștigate de către agenți economici din orașul Cern

Distribuire Tichete sociale pentru pensionari

    Primăria oraşului Cernavoda, derulează începând cu data de 25.06.2018 ora 9:00, programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL 78/17.03.2016 pentru ”Sf. Petru și Pavel”. 
    Sunt invitați să se prezinte la Sediul Direcţiei de Asistenţă Socială toți beneficiarii de tichete (literele A-Z) cu următoarele documente în original: 
 - actul de identitate; 
 - ultimul cupon de pensie.

VEȘTI BUNE PENTRU PROPRIETARII DE CLĂDIRI, TERENURI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT

    Primăria orașului Cernavoda informează contribuabilii că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/16.05.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se extind categoriile de contribuabili care beneficiază de scutirea impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport. Conform noilor prevederi legislative, începând cu data de 20 mai, beneficiază de scutire de la plata impozitului, respectiv taxei pe clădirea folosită ca domiciliu în proprietate sau în proprietate, terenul aferent clădirii și de la plata impozitului unui mijloc de transport (în condițiile legii) și reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav, handicap accentuat sau încadrate în gradul I de invaliditate. Aceștia beneficiază de scutire doar pe perioada în care acordă îngrijire, supraveghere și întreținere, nu doar reprezentanții legali ai minorilor, cum prevedea vechea reglementare. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport pentru persoanele cu handicap grav, handicap accentuat sau încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai acestora, se operează cu data de întâi a lunii următoare celei în care contribuabilul depune documente justificative în acest sens.

Ultimele comunicate de presa
Cultura Hamangia valorificată la nivel internațional

    În data de 12.10.2017 a avut loc sedință extraordinară a Consiliului local Cernavodă în vederea aprobării a două proiecte de hotărâre, respectiv aprobarea documentației în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local, ambele pentru proiectul „Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product, Hamangia – first civilation of old Europe” –(„Restaurarea moștenirii culturale unice comune și promovarea produsului turistic comun, Hamangia – prima civilizație a vechii Europe”) 
    Ambele proiecte de hotărâre au trecut de votul consilierilor PNL, PMP și M10 , singurii ce au conștientizat importanța deosebită pe care o are atragerea unei finanțări de 700.000 EURO, prin care se pune în valoare orașul Cernavoda, cultura Hamangia – statuetele Gânditorul și perechea sa, precum și importanța valorificării acestor vestigii pe termen lung. 
  

Citește întregul comunicat de presă
Festivalul Dunării la Cernavoda

    În perioada 28-30 iulie are loc la Cernavoda prima ediție a ‚Festivalului Dunării’, eveniment organizat cu scopul de a promova turismul de pe malul dobrogean al Dunării - al doilea fluviu din Europa ca mărime ce are afluenți în 4 capitale europene (Bratislava, Belgrad, Viena și Budapesta) și traversează 10 țări . 
    La acest festival au confirmat participarea aproximativ 50 de persoane: jurnaliști, bloggeri, agenți de turism dar și invitați speciali din țară și străinatate. Pe parcursul celor 3 zile, invitații vor vizita obiectivele turistice din orașul Cernavoda și vecinătatea acestuia, astfel că: 
    - Vineri, 28.07.2017 se va vizita Centrul Național de Informare și promovare Turistică Cernavodă, muzeul Axiopolis, iar în ultima parte a zilei oaspeții vor vizita Muzeul de Artă din Comuna Topalu. 
    - Cea de-a doua zi a festivalului , sâmbătă 29.07.2017, va debuta cu o conferință în cadrul căreia se vor dezbate subiecte legate de turism, posibilitatea de dezvoltare a acestuia în orașul Cernavodă, dar și modalități de conservare a patrimoniului local. Conferința va avea loc la Casa de Cultură a orașului Cernavodă. Ulterior se vor vizita așezăminte ale cultelor religioase ce reprezintă deopotrivă monumente istorice ale orașului, precum „Biserica Sfinții Constantin și Elena” dar și Geamia Cultului Musulman din oraș, urmând apoi deplasarea către Capidava unde va avea loc deschiderea celei de-a XXVIII-a ediție a ATLANTYKRON-ului – Insula Viitorului (Academia de Vară pentru Tineret, Știință Viitorologie și Science Fiction) 
    - Ultima zi a festivalului, este dedicată vizitării podului Anghel Saligny, o adevărată capodoperă a acestei zone, dar și a României. 
    Prin această acțiune, reprezentanții conducerii locale Cernavoda doresc să evidențieze faptul că orașul Cernavoda și această zona reprezintă un adevărat rezervor de resurse naturale ce așteaptă să fie utilizate în mod eficient și constructiv în promovarea turistică a zonei, în țară și în străinătate.

Cernavoda, 25 iulie 2017

Unitatea 2 CNE Cernavoda reconectata la SEN

    SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost sincronizata la Sistemul Energetic National in dimineata de 23 iulie 2017.
Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la SEN ca urmare a aparitiei unui tranzient aferent unui soft din partea clasica a centralei in data de 22 iulie 2017.
In prezent, Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala. 
    Aparitia unor tranzienti la partea clasica a centralei si lucrarile de remediere a soft-ului nu implica niciun impact asupra securității nucleare a reactorului, personalului de exploatare, populației și mediului înconjurător, sistemele centralei funcționand in conformitate cu proiectul.
Cernavoda, 24 iulie 2017

Comunicatul de presă al SNN
Romana English
 
 •     A fost semnat contractul privind execuția lucrărilor
                   aferente  obiectivului de investiții 
                         ”VIA VERDE CERNAVODA”
  ***
 • A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor de infrastructură în cartierul Zona Sere ***
 • Distribuire Tichete sociale pentru pensionari ***
 • VEȘTI BUNE PENTRU PROPRIETARII DE CLĂDIRI, TERENURI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT ***
 • CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA CERNAVODA - Detalii anunț ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 23/07/2018
nr. vizite: 678651
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
luni, 23 iulie 2018 17:59:21