Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
 
Anunț
În atenția apicultorilor

    Vă aducem la cunoștință că a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei de ,,Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol”. 
    Beneficiarii eligibili sunt:
a) apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul apicol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultori, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană.
Sprijinul financiar este în cuantum de 25 lei/familia de albine, iar sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură transă. 
    Cererea însoțită de documente, se poate depune fizic, prin fax, poștă sau electronic pe e- mail, la Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța. 
    În cazul în care beneficiarii dețin în exploatație mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană pe teritoriul căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine. 
    Termenul de depunere a cererilor și documentelor justificative este data de 15 septembrie 2020.
Citește anunțul complet AICI

De interes
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA - ANUNȚ

    Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe această cale că se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum din Cernavoda:
-Loc. Cernavoda, în data de 12.08.2020 în intervalul orar 09:00-17:00 pe străzile: A. Saligny (parțial), Dacia (parțial), Ghe. Asachi
În data de 13.08.2020 în intervalul orar 09:00-17:00 pe străzile: N. Iorga, Radu Iordachescu, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Octavian Goga, Tudor Stavru, Panait Istrati, Victoriei, Prelungirea Seimeni,
    Lucrările ce se vor executa au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice.

Anunț E-DISTRIBUȚIE Dobrogea

Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe această cale că se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum din Cernavoda:
- În data de 30.07.2020 în intervalul orar 09:00-13:00 întrerupere parțială pe străzile: Medgidiei, Blocurile H1, H2, H3, H4, H5, H6,  stație carburant MOL.

 Lucrările ce se vor executa au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice. 
 29 iulie 2020

Anunț E-Distribuție Dobrogea
Pentru efectuarea unor lucrări de modernizare, reparație și întreținere a instalațiilor electrice, vă anunțăm pe această cale că se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum din Cernavoda:
- În data de 09.07.2020 în intervalul orar 09:00-17:00 întrerupere parțială pe străzile: Anghel Saligny, Călărași, Nicolae Bălcescu și Mircea cel Bătrân.
Lucrările ce se vor executa au ca scop creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice oferite clienților și sporirea siguranței în exploatare a instalațiilor electrice.

Ultimele stiri
Tichete sociale în cuantum de 500 lei/an școlar  pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020

    În perioada 01.09.2020 – 08.09.2020, Direcția de Asistență Socială Cernavoda demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
    Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei / an școlar. 
    Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 
    Cererea completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 – 08.09.2020, la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Dacia, nr. 5, sau poate fi transmisă electronic la următoarea adresa de e-mail: das@primaria-cernavoda.ro
După primirea cererilor, Direcția de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Constanța până la data de 15.09.2020. 
    Precizăm că beneficiarii de venit minim garantat și cei de alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Direcției de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente. 
    De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul 0241 487 146.
Detalii anunț Condiții de eligibilitate + documente necesare

27 august 2020

Anunț privind Oprirea planificată în anul 2020 pe sistemul de termoficare urbană

    în perioada 24.08 - 06.09.2020, CNE Cernavoda va desfășura Oprirea planificată 2020 a sistemului de termoficare urbană, acțiune ce are programate lucrări de:
 - inspecții generale pe întreg sistemul de termoficare urbană în vederea pregătirii pentru sezonul de încălzire 2020-2021;
 - întreținere și reparații vane izolare agent primar;
 - curățarea schimbătoarelor de căldură ACM și a filtrelor
 - remedierea pierderilor/scurgerilor pe coloanele de agent primar, etc;
    Ca atare, în această perioadă că solicităm să luați măsurile care se impun pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații în punctele termice care vă aparțin.

    Data publicării,  19 august 2020

Acțiune distribuire  tichete sociale pentru sărbătoarea Sfânta Maria

    Primăria oraşului Cernavodă, derulează începând cu data de 20.08.2020 ora 09:00 programul de distribuire a tichetelor sociale, conform HCL nr. 51/30.01.2020, pentru sărbătoarea Sf. Maria. 
    Sunt invitați să se prezinte la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială toți beneficiarii de tichete (literele A-Z) cu următoarele documente în original:
- actul de identitate;
- ultimul cupon de pensie;
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap, după caz.

Data publicării,  18 august 2020

Ultimele comunicate de presa
ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020

    În ședința ordinară a Consiliul Local Cernavoda din data de 30.07.2020, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
Acest proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale și vine în sprijinul cetățenilor cernavodeni cu următoarele facilități:
- Reducerea impozitului aferent anului 2020 cu 20% și scutirea taxei lunare pe clădiri pentru persoanele fizice și juridice afectate de întreruperea totală sau parțială a activității pe perioada stării de urgență ( termen depunere cerere 15.09.2020);
- Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local cu condiția plății integrale a celor din urmă (termen depunere cerere 15.12.2020).
Procedurile ce trebuie urmate pentru a beneficia de aceste facilități fiscale sunt disponibile accesand HCL nr. 187/30.07.2020, respectiv:
- Procedura de acordare a unor facilități fiscale de reducere a impozitului pe clădiri anual, aferent anului 2020, cu o cota de 20%;
- Procedura de acordare a unor facilități fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al orașului Cernavoda;
- Procedura de acordare a unor facilități fiscale de scutire a taxei lunare pe clădiri.

Festivitatea „Nunta de aur” va avea loc anul acesta în data de 21 august

    Primăria orașului Cernavodă organizează festivitatea „Nunta de aur” în cadrul căreia vor fi premiați cetățenii care împlinesc 50 de ani de căsnicie. 
    Evenimentul va avea loc în 21 august 2020 la Primăria orașului Cernavoda, la orele 10:00, în sala de spectacole a Casei de Cultură I.D.Chirescu, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii COVID-19. 
    Așadar, atât familiile, cât și persoanele văduve, domiciliate în orașul Cernavodă, care împlinesc sau ar fi trebuit să împlinească în acest an 50 de ani de căsnicie sunt rugate să se prezinte la Oficiul Stării Civile cu actele de identitate şi certificatele de căsătorie pentru înscriere, până la data de 17 august 2020, orele 16:00. 
    Pentru a afla mai multe detalii despre eveniment, cetățenii pot contacta biroul de Stare Civilă Cernavodă la telefon 0241 487143 sau 0732 190450.

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate

    Primăria orașului Cernavoda, derulează începând cu data de 09.07.2020 ora 10:00, programul de distribuire a ajutoarelor ce conțin produse de igienă (tranșa II) și produse alimentare (tranșa I) , din Fondul de ajutor European, implementat în Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD. 
    Sunt invitați să se prezinte cu actul de identitate la Sediul Direcției de Asistență Socială următoarele categorii de persoane:
a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat (AJUTOR SOCIAL) acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei (ASF) acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Data afișării,  9 iulie 2020

Romana English
 
 • Anunț
  În atenția apicultorilor
  ***
 • Tichete sociale în cuantum de 500 lei/an școlar  pentru sprijin educațional în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 ***
 • Anunț privind Oprirea planificată în anul 2020 pe sistemul de termoficare urbană ***
 • Acțiune distribuire  tichete sociale pentru sărbătoarea Sfânta Maria
  ***
 •    ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 19/09/2020
nr. vizite: 945887
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
duminică, 20 septembrie 2020 18:17:03