Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
 
    ANUNŢ
În atenţia utilizatorilor SC Utilităţi Publice Cernavoda SRL

    Odată cu începerea furnizării căldurii, SC Utilităţi Publice Cernavoda SRL a constatat că din instalaţia de încălzire se sustrage agent termic, fapt pus în evidentă de consumul înregistrat de aparatele de măsură instalate în punctul termic. 
    În acest context, atentionam utilizatorii că nu este permisă montarea de robineţi pentru aerisire pe calorifere, se pot monta numai dispozitive de aerisire (puisori). 
    Persoanele găsite cu robineţi pentru aerisire sau pompe de recirculare montate, încalcă prevederile art. 8 punctele 16 şi 18 din contractul de furnizare şi vor fi sancţionate cu amenda contravenţională intre 500- 1000 lei. 
    Operatorii punctelor termice au instrucţiuni conform cărora sunt obligaţi să închidă din punctul termic sectorul unde constată că există pierderi/sustrageri de agent termic din instalaţia de încălzire. 
    Punctele termice furnizează energia termică pentru încalzire în funcţie de temperaturile exterioare conform graficului anexat contractului de furnizare. 
    La temperaturile exterioare de peste 10 ̊C agentul termic pentru încălzire se furnizează la 45 ̊C din punctul termic pentru menţinerea parametrilor în reţea. 

    SC UTILITĂŢI PUBLICE CERNAVODĂ SRL

Tel.,Fax: (004) 0241 487 151
E-mail: scupcsact@yahoo.ro

De interes
Anunt curs
    Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza, in parteneriat cu Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Facultatea de instalatii: 
    
    Cursul de specialitate “Auditul energetic al cladirilor noi si existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica” – postuniversitar.

Persoanele interesate sunt rugate sa acceseze detaliile prezentului anunt pentru a afla mai multe informatii.
Detalii anunt
Consiliul de Informare si Consultanta a Comunitatii - CNE Cernavoda
    In cadrul CNE Cernavoda functioneaza Consiliul de Informare si Consultanta a Comunitatii (CICC). Acesta a fost infiintat cu scopul de a identifica problemele si interesele comunitatii.
    Pentru a afla mai multe si pentru a vizualiza primele sedinte de lucru ale acestui consiliu accesati linkul  "CNE Cernavoda", care va va redirectiona automat pe pagina destinata CICC.
CNE Cernavoda
Ultimele stiri
    Sprijin pentru dezvoltarea turismului la Cernavodă

    Primăria Cernavodă a găzduit ieri un eveniment important: Conferinţa de lansare a proiectului Centrul de Informare şi Promovare Turistică Cernavodă. Invitaţi de seamă, precum doamna Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, Ionel Bucur, director general CNE Cernavodă, Consiliul Local Cernavodă, reprezentanţi SNN Cernavodă, operatori de turism din localitate dar şi din Bucureşti, reprezentanţi ai mediului de afaceri din industria turismului şi jurnalişti, s-au reunit în sala de spectacole a Casei de Cultură pentru a susţine Autoritatea Locală în derularea acestui proiect finanţat prin POR 207-2013, A.P.5, D.M.I. 5.3,cod SMIS 48265. În cadrul întâlnirii au fost prezentate descrierea proiectului şi obiectivele acestuia, cu privire la construirea unui centru de informare turistică în vederea promovării potenţialului turistic local dar şi naţional. Îniţiativa Administraţiei Locale Cernavodă de a dezvolta turismul cultural prin promovarea unor obiective care aparţin patrimoniului cultural naţional atras atenţia doamnei Corina Martin, care a oferit în mod oficial sprijinul pentru a dezvolta turismul la Cernavodă. De asemenea, preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării a propus primarului Gheorghe Hânsă aderarea la echipa asociaţiei, susţinând ca va lupta alături de autoritatea locală pentru a îndeplini un vis important: iluminarea Podului Anghel Saligny. Declaraţia Domanei Corina Martin a smuls ropote de aplauze din partea invitaţilor, cei mai fericiţi dintre toţi fiind elevii Liceului Axiopolis, reprezentaţi ai noii generaţii, susţinători ai turismului în Cernavodă, care de asemenea au propus strategii de promovare al acestuia. Edilul oraşului Gheorghe Hânsă a acceptat aderarea la Asociaţia Litoral-Delta Dunării “Sunt de acord cu iniţiativa doamnei Corina Martin, de asemenea susţin îndeplinirea visului de a ilumina Podul Anghel Saligny. Consider că Oraşul Cernavodă poate crea un parteneriat bun cu Asociaţia Litoral- Delta Dunării în promovarea potenţialului turistic din zonă, în acest sens am demarat deja documentaţia necesară aderării, pe care o vom prezenta Consiliului Local. ”
18.11.2014
Sorina Popa
Birou de presă şi Relaţii Publice
sorinapopa83@gmail.com
0723657886

    FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CORALĂ „I.D.CHIRESCU” 2014

    Primaria Oraşului Cernavoda şi Consiliul Local în colaborare cu Casa de Cultură “I.D.Chirescu” au deosebita placere de a vă invita sa vizionaţi cea de-a XXXIII – a ediţie a FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CORALĂ „I.D.CHIRESCU”2014
EDIŢIE JUBILIARĂ CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 125 DE ANI DE LA NAŞTEREA COMPOZITORULUI „I.D.CHIRESCU”,
după urmatorul program:
- Lansare de carte: „MUZICIENI BASARABENI AFIRMAŢI ÎN ROMÂNIA”, Pof. Univ. Dr.
Mariana Popescu sâmbata 22.11.2014, orele 15.00, în holul Primariei Oraşului Cernavodă.
- Secţiunea Laică se va desfăşura în sala de spectacole a Casei de Cultură “I.D.Chirescu”, în data de 22 Noiembrie 2014, orele 16.00;
- Secţiunea Religioasă se va desfăşura la Biserica “Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena” în data de 23 Noiembrie 2014, orele 15.00;
- Expozitie de icoane aduse de la Muntele Athos. 
    În concert vor evolua coruri atât din ţară, cât şi din străinătate.

PARTENER MEDIATELEVIZIUNEA MEDIA TV CERNAVODA

CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ LA CERNAVODĂ

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ-Teritorială Cernavodă, în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cernavodă (CNIPTC)”.
Obiectivul general al proiectului: Valorificarea patrimoniului natural şi cultural-istoric cu potenţial turistic al zonei Cernavoda în vederea creşterii gradului de atractivitate a zonei. Evoluţia ascendentă a turismului cultural, de cunoaştere şi ecoturismului deoarece atât oraşul Cernavodă, cât şi împrejurimile sale parcurg, prin vestigiile bogate descoperite, etapele evoluţiei istorice din neolitic, trecând prin epoca metalelor, prin cultură daco-getilor apoi a romanilor, începuturile feudalismului, până în zilele noastre. 
    Scopul proiectului: Sprijinirea dezvoltării economice a zonei Cernavodă prin acţiuni cu impact asupra dezvoltării turismului, respectiv creşterea gradului de informare a turiştilor autohtoni şi străini care vizitează zona Cernavodă şi a operatorilor din domeniul turism şi promovarea potenţialului turistic local.
Obiectivul strategic POR: reprezintă sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale durabile şi echilibrate teritorial a tuturor Regiunilor României.
Obiectivul axei prioritare 5 reprezintă: valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.
Obiectivul domeniului major de interventie 5.3 reprezintă crearea Centrelor Nationale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în scopul creşterii numărului turiştilor.
Misiunea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică este de a promova potenţialul turistic al oraşului Cernavodă, şi va asigura servicii specializate de informare si promovare turistică, contribuind la creşterea numărului de turişti cu peste 25%. De asemenea, va oferi cadrul logistic ce va prelua rolul de promovare şi marketing al destinaţiei turistice Cernavodă. 
    Valoarea totală a investiţiei este de 511.032,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 490.306,12 lei, distribuită după cum urmează:
 443.089,64 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
 37.410,36 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Bugetul Naţional
 9.806,12 lei reprezintă co-finanţarea eligibilă a Unităţii Administrativ Teritoriale Cernavodă 
    Valoarea totală neeligibilă este de 20.726,20 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile şi cheltuielile neeligibile suportate de Unitatea Administrativ Teritorială Cernavodă. 
    Beneficiari direcţi: Turişti români şi străini, tour-operatorii care pot oferi pachete de vacanţă care să includă şi centrele turistice locale, agenţi economici, oraşul Cernavodă. 
    Rezultate estimate:
 Edificarea unui spaţiu modernizat, dotat cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie pregătit pentru funcţionarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică;
 Aparatură de lucru modernă potrivită pentru bazelor de date cu informaţii turistice şi pagină web;
 Crearea unor locuri de muncă.
 Activităţile pe care CNIPT Cernavodă le va desfăşura vor contribui substanţial la promovarea potenţialului turistic local, regional şi naţional şi la i

Comunicat de presa lansare proiect CNIPT
Ultimele comunicate de presa
Inchidere proiect „Sănătate înainte de toate”
    În data de 04 decembrie 2013, orele 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Cernavoda din str Ovidiu nr. 11, va avea loc conferinţa de sfârşit a proiectului cu titlul „Sănătate înainte de toate” 
    În urma semnării contractului de finanţare cu Agenţia Naţională pentru Romi, primăria oraşului Cernavoda a implementat în calitate de beneficiar proiectul „Sănătate înainte de toate”, proiect în cadrul căruia 374 persoane cu posibilităţi materiale reduse de etnie romă au beneficiat de analize medicale de bază gratuite. 
    S-au investigat un numar de 374 persoane adulte şi copii, după cum urmează:
• 53 copii cu vârsta cuprinsă între 1 -18 ani, dintre care 29 fete si 24 baieti
• 321 adulti cu varsta cuprinsa intre 19 si 79 de ani, dintre care 109 bărbaţi şi 212 femei. 
    Din analiza statistica a rezultatelor s-au inregistrat urmatoarele rezultate patologice in ordine descrescândă: 
     Leucocite crescute in examenul de urina 107; 
     Hipercolesterolemii 87; 
     Hipoglicemii 28; 
     Hiperglicemii 8; 
     TGP crescute peste valoarea normală 21; 
     Hb sub valori normale 7; 
     Retenţie azotată semnificativă 1; 
     Leucocitoza 1; 
     HTA esentiale 12; 
     EKG patologice 64 dupa cum urmeaza : 
            o Ischemii subepicardice in precordialele stangi 26 
            o Sechele IMA 26 
            o HVS, BRD, BDR, FIA, bloc AV gr I 12 
    Beneficiarii proiectului au fost îndreptaţi cu rezultatele analizelor către medicii de familie pentru stabilirea unui tratament în caz de necesitate; în cazul celor care nu sunt înscrişi pe listele unui medic de familie, vor fi sprijiniti de angajatii primăriei Cernavoda în vederea integrării lor în sistemul medical primar. 
    Acţiunea este co-finanţată de Agenţia Naţională pentru Romi – Anul Cetăţenilor, obiectivul general al proiectului urmărind îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii de romi din oraşul Cernavoda, iar obiectivul specific îl reprezintă evaluarea stării de sănătate prin efectuarea unor analize medicale de bază pentru grupul ţintă. 
    Valoarea totală a proiectului este de 41.360 lei, 90 % din sumă fiind asigurată de Agenţia Naţională pentru Romi, iar 10% din bugetul local al oraşului Cernavoda.
Seră nouă de flori la Cernavodă
Oraşul Cernavodă înfloreşte şi în prag de iarnă. Deşi se află în plin proces de reabilitare, localitatea prinde viaţă zi de zi, odată cu miile de flori plantate în parcuri şi intersecţii. Forfota utilajelor din oraş pare să fie uitată de cetăţeni, în faţa armoniei de culori oferită de noua serie de crizanteme. Această acţiune a fost posibilă datorită construirii celei de a doua seră de flori din Cernavodă. Investiţia care depăşeşte 55 de mii de lei, din bugetul local, va permite adăpostirea a zeci de specii noi de flori şi plante, care vor împânzi întregul oraş în primăvara anului viitor. Lucrările au fost efectuate de către Gospodăria Comunală, folosind materiale speciale care pot asigura temperatura constantă şi propice dezvoltării plantelor, pe tot parcursul iernii. Echipele de floricultori ai întreprinderii au plantat sute de răsaduri de flori şi gard viu în interiorul noii sere, care se vor dezvolta armonios până la sosirea primăverii. Construirea şi punerea în folosinţă a celei de a doua seră va permite extinderea spaţiului floral în oraşul Cernavodă, pentru anul viitor. În urma acestei investiţii, Administraţia Locală va beneficia în permanenţă de necesarul de plante din producţia proprie, scutind asfel cheltuielile anuale pentru achiziţionarea de flori.

Buletin de presă

ÎNCEP ZILELE RECOLTEI LA CERNAVODĂ

Link fisier
Romana English
 
  •     ANUNŢ
    În atenţia utilizatorilor SC Utilităţi Publice Cernavoda SRL
    ***
  •     Sprijin pentru dezvoltarea turismului la Cernavodă ***
  •     FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ CORALĂ „I.D.CHIRESCU” 2014 ***
  • CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ LA CERNAVODĂ - Comunicat de presa lansare proiect CNIPT ***
  •     Oraşul Cernavodă are un nou viceprimar ***
    
Descrierea site-ului Anunț 21/11/2014
Specificatii tehnice Harta site-ului Oferte de vânzare terenuri extravilan
data ultimei actualizari a paginii curente: 25/11/2014
nr. vizite: 188637
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
miercuri, 26 noiembrie 2014 04:40:19